Žaltář wittenberský

Evangelisches Predigerseminar (Lutherstadt Wittenberg, Německo), sign. VI A 6, ff. 1r–262r. Editoři Kunertová, Helena, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

poskvir[16v]číslo strany rukopisuny a činí právo, Ps14,3 jenž mluví pravdu na sirdci svém, jenž neskutil lsti na jazyku svém, ni učini[190]učini] učiní Vintr 1986 bližniemu svému zlé a rúhoty nepřijal proti bližnímu svému[191]bližnímu svému] proximos suos lat., proximum suum var.. Ps14,4 V ničse přiveden jest přěd ním zlobivý, ale již bojie sě[192]ale již bojie sě] bogie ſie ale gyz rkp., bojě sě ale již Vintr 1986 hospodina, slaví. Jenž přisáhá[193]přisáhá] přisahá Vintr 1986 bližnímu svému i nepřělstije, Ps14,5 jenž dobytka svého nedal na lichvu a daróv na[194]na] ne rkp., připsáno jinou rukou nevinných[195]nevinných] innocentem lat., innocentes var. nebral, jenž činí to, nezamútí sě na viky.

[17r]číslo strany rukopisu

Ps15,1 Schovaj[196]Schovaj] v lat. předchází Tituli inscriptio, ipsi David mě, hospodine, neboť sem úfal v tě. Ps15,2 Řekl sem hospodinu: „Bóh[197]Bóh] bohu rkp. mój jsi ty, nebo dobra mého netřiba ti jest.“ Ps15,3 Svatým, jenž sú v zemi jeho, udivil všěcky své[198]své] meas lat., srov.BiblDrážď vóle v nich. Ps15,4 A[199]A] navíc oproti lat. zmnoženy súť nemoci[200]nemoci] nemocz|ny rkp. jich, potom sú pospiešili. Neshromazdím sňatečkóv jich z kirvavencóv, ni vzpomanu jmen jich skirzě rty má. Ps15,5 Hospodin čiest dědiny [17v]číslo strany rukopisumé a čiešě mé, ty jsi, jenž navrátíš dědinu mú mně. Ps15,6 Provazi spadli[201]Provazi spadli] Provazy spadly Vintr 1986 mi v šlechetném[202]v šlechetném] wſlechenem rkp., in praeclaris lat., neboti ději[203]ději] navíc oproti lat.: „Dědina má přěšlechetna jest mně.“ Ps15,7 Blahaju hospodinu, jenž dal mi rozum[204]rozum] roſwn rkp., nadto[205]nadto] + et lat. až do noci lály mi ledvie mé. Ps15,8 Prohlédách hospodina přěde mnú vešdy[206]vešdy] vezdy Vintr 1986, nebo na pravici jest mně, abych[207]abych] a bych Vintr 1986 sě nezamútil. Ps15,9 Protož uzdravovalo sě jest[208]uzdravovalo sě jest] laetatum est lat., srov. vzradovalo sě jest BiblDrážď, Vintr 1986 sirdce mé i zveseli sě jazyk mój, nadto i tělo [mé]text doplněný editorem[209]mé] mea lat. otpočine v naději. Ps15,10 Nebo [18r]číslo strany rukopisuneostavíš dušě mé u pekle, ni dáš svatému tvému viděti napržňenie[210]napržňenie] naprzňenie Vintr 1986. Známys mně učinil cěsty životné a[211]a] navíc oproti lat. napilníš mě radosti[212]radosti] radostí Vintr 1986 s obličějem tvým, rozkoši pravicě tvé až do skončěnie.

Ps16,1 Uslyš[213]Uslyš] v lat. předchází Oratio David, hospodine, pravdu mú, přichyli sě ku prosbě méj. Ušima přijmi modlitvu mú, ne ve rtiech

X
190učini] učiní Vintr 1986
191bližnímu svému] proximos suos lat., proximum suum var.
192ale již bojie sě] bogie ſie ale gyz rkp., bojě sě ale již Vintr 1986
193přisáhá] přisahá Vintr 1986
194na] ne rkp., připsáno jinou rukou
195nevinných] innocentem lat., innocentes var.
196Schovaj] v lat. předchází Tituli inscriptio, ipsi David
197Bóh] bohu rkp.
198své] meas lat., srov.BiblDrážď
199A] navíc oproti lat.
200nemoci] nemocz|ny rkp.
201Provazi spadli] Provazy spadly Vintr 1986
202v šlechetném] wſlechenem rkp., in praeclaris lat.
203ději] navíc oproti lat.
204rozum] roſwn rkp.
205nadto] + et lat.
206vešdy] vezdy Vintr 1986
207abych] a bych Vintr 1986
208uzdravovalo sě jest] laetatum est lat., srov. vzradovalo sě jest BiblDrážď, Vintr 1986
209mé] mea lat.
210napržňenie] naprzňenie Vintr 1986
211a] navíc oproti lat.
212radosti] radostí Vintr 1986
213Uslyš] v lat. předchází Oratio David
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).