Žaltář wittenberský

Evangelisches Predigerseminar (Lutherstadt Wittenberg, Německo), sign. VI A 6, ff. 1r–262r. Editoři Kunertová, Helena, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[14v]číslo strany rukopisu

Ps12,1 Dokud[168]Dokud] v lat. předchází In finem. Psalmus David, hospodine, zapomínáš mne do skončenie[169]skončenie] ſko(n)czeny… rkp., dokud otvraciješ obličěj svój ote mne? Ps12,2 Jako dlúho položi radu[170]radu] consilia lat., consilium var. v duši méj, bolest v sirdci mém přěs den? Ps12,3 Dokudž výší sě[171]výší sě] exaltabitur lat. nepřietel[172]nepřietel] původně neprziete rkp., jinou rukou připsáno l mój nad mě? Ps12,4 Vezři i uslyš mě, hospodine bože mój. Prosvěti[173]Prosvěti] srov. Vintr 1989, Prosvieti Vintr 1986 oči moji, abych nikdy neusnul v smirti, Ps12,5 aby nikdy neřekl nepřietel mój: „Přěmohl sem proti ňemu.“ Jenž mútie mě, vzveselé sě, ač zamúcen budu, Ps12,6 ale jáz [15r]číslo strany rukopisuu milosirdí tvém budu mieti naději[174]budu mieti naději] speravi lat., sperabo var.. Vzveselí sě sirdce mé v spasiteľu tvém, vzpievaju hospodinu, jenž dobré dal mi, i vzpievaju jménu hospodinovu[175]hospodinovu] hospodyn… rkp. vysokému[176]vysokému] altissimi lat..

Ps13,1 Řekl[177]Řekl] Dzekl rkp., špatně doplněná majuskule,v lat. předchází In finem. Psalmus David nesmyslný na sirdci svém: „Nenie boha.“ Naprizňeni súť i mirzci učiňeni súť v učení svém[178]v učení svém] in studiis suis lat., nenie, kto by učinil dobré, nenie až na jednoho. Ps13,2 Hospodin s nebes sezřěl na syny ľudské, aby viděl, ač jest rozomný nebo hledajúcí boha. Ps13,3 Všickni stúpili[179]stúpili] <s>stúpili Vintr 1986, spolu neužitečni učiňeni súť. [15v]číslo strany rukopisuA[180]A] navíc oproti lat. nenie, kto by učinil dobré, nenie až do jednoho. Rov otvořený jest hirtan jich, jazyky svými lestně činiechu[181]činiechu] původně czynychu rkp., jinou rukou nadepsáno e. Jěd aspidový pode rty jich, jichž usta kletvy[182]kletvy] původně letwy rkp., jinou rukou připsáno k a hořkosti pilna jsúť, birzky nohy jich k prolití kirve. Zetřěnie a nesbožie[183]nesbožie] na okraji jinou rukou připsáno vel neščestie na cěstách jich a cěsty pokorné[184]pokorné] pokojné Vintr 1986 nepoznali, nenie strachu božieho přěd očima jich. Ps13,4 Však nepoznajú všickni, již dělajú nepravedlnost, již žerú [16r]číslo strany rukopisuosadu[185]osadu] původně oſſad rkp., jinou rukoupřipsáno u mú jako kirmi chlebnú. Ps13,5 Boha[186]Boha] Dominum lat., Deum var. jsú nenazvali, tam třiesli sě strachem, kdež nebylo strachu. Ps13,6 Nebo bóh[187]bóh] Dominus lat., Deus var. u pokoleňú pravém jest, radu chudého uhanili ste, nebo hospodin nadějě jeho jest. Ps13,7 Kto dá z Sion spasitele Izrahelovi? Když otvrátí hospodin vězenie osady své, vzveselí sě Jákob[188]Jákob] Jakob Vintr 1986 a uraduje sě Izrahel.

Ps14,1 Hospodine[189]Hospodine] v lat. předchází Psalmus David, ktož vzbydlí v stanu tvém nebo kto otpočine na hořě svatéj tvéj? Ps14,2 Jenž vzchodí bez poskvir[16v]číslo strany rukopisuny

X
168Dokud] v lat. předchází In finem. Psalmus David
169skončenie] ſko(n)czeny… rkp.
170radu] consilia lat., consilium var.
171výší sě] exaltabitur lat.
172nepřietel] původně neprziete rkp., jinou rukou připsáno l
173Prosvěti] srov. Vintr 1989, Prosvieti Vintr 1986
174budu mieti naději] speravi lat., sperabo var.
175hospodinovu] hospodyn… rkp.
176vysokému] altissimi lat.
177Řekl] Dzekl rkp., špatně doplněná majuskule,v lat. předchází In finem. Psalmus David
178v učení svém] in studiis suis lat.
179stúpili] <s>stúpili Vintr 1986
180A] navíc oproti lat.
181činiechu] původně czynychu rkp., jinou rukou nadepsáno e
182kletvy] původně letwy rkp., jinou rukou připsáno k
183nesbožie] na okraji jinou rukou připsáno vel neščestie
184pokorné] pokojné Vintr 1986
185osadu] původně oſſad rkp., jinou rukoupřipsáno u
186Boha] Dominum lat., Deum var.
187bóh] Dominus lat., Deus var.
188Jákob] Jakob Vintr 1986
189Hospodine] v lat. předchází Psalmus David
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).