[Spis o moči a o pulsu]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV H 28, 1r–26r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

črve[4r]číslo strany rukopisuná nebo tlustá nebo kalná, to sě znamenává, že člověk jest nemocen od vlažné a od horké nátury, totižto od krve, nebo ta horkost činí vodu črvenú a ta vlažnost činí vodu tlustú. Jestli voda bielá a tenká, tehdy jest člověk nemocen od studené a od suché nátury, nebo studenost činí vodu bielú, jakož vidíme, že v zimě, když voda zmrzne, tehdy jest led a snieh bielý. Jestli voda bielá a tlustá, tehdy jest člověk neduživ od studenosti a od vlhkosti. Jestli voda ani tenká, ani tlustá, ani črvená, ani bielá, to znamenává člověka zdravého. Máš znamenati, že voda včas bude črvená od veliké nemoci, jako od velikého hryzenie v životě, avšak proto veliké horkosti neznamenává, [4v]číslo strany rukopisutehdy žíla tepe jemu znenáhla a tomu člověku píti nechce sě a nemá mnoho horkosti. Máme přivoněti k té vodě, zdali by smrďala nebo zle voněla. Smrdí li, toť sě znamenává, že člověk ten smrdutých věcí požíval jest. Pakli toho nenie, že ta voda vždy smrdí, to sě znamenává, že vláha toho člověka a krev v něm hnije, že ten člověk potom brzo bude mieti zimnici anebo nemoc pravú.

Máme znamenati, že mladých dětí vody mnoho má býti, neb jsú vlažní od nátury a často jedie a pijí. Potom po pěti na třidcěti letech[5]chybný zápis, má být: „po patnádcti letech“, srov. rkp. NK XVII B 18, fol. 26v sú horčější a má jich voda býti čistá a jako zlatú postavu[6]chybný zápis, má být: „k zlatu podobu mieti“, srov. rkp. NK XVII B 18, fol. 26v. Ale voda starých lidí má býti bielá a tenká, neb studeni jsú. Protož voda ostane bielá a nepožitá. [5r]číslo strany rukopisuTaké věz, že krmě proměnije vodu, když jie člověk horké krmě nebo pie črvené pitie, tehdy voda bude tiem črvenější. Pakli jie studené krmě a pie studené pivo jako vodu, tehdy voda bude bielá. Od lázně a od přielišné prácě a od hněvu bývá voda tiem črvenější, nebo jako od horkosti svrchnie jakožto v létě. Pakli který člověk přieliš jie a pie, tehdy voda bude črvená[d]črvená] czwena a nepožitá, a mní mistr, by bylo od mdloby přirozené a nemóž toho člověka nemoci a nátury dobřě poznati. Jestli voda bielá a svrchu mhla jakžto paučina, to sě stává, že tučnost okolo ledvin sě rozplove a ledviny schnú a ten člověk nemá přirozené horkosti a

X
dčrvená] czwena
5chybný zápis, má být: „po patnádcti letech“, srov. rkp. NK XVII B 18, fol. 26v
6chybný zápis, má být: „k zlatu podobu mieti“, srov. rkp. NK XVII B 18, fol. 26v
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 27 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).