[Spis o moči a o pulsu]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV H 28, 1r–26r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[7r]číslo strany rukopisusvrchek črn byl něco nebo ač by kal a svrchek črven byl. Jestli kal a okolek zelen, tehdy sě jest něco báti za nemocného, ač jest v jedné nemoci, že sě ta nemoc od horkosti v hlavu vstúpala a že člověk svój smysl ztratí. Máš znamenati, čím sě voda[h]voda] wod dřieve promění a bude vezpod kalná a svrchu čistá, tiem člověk dřiev bude zdráv. Jestli voda črná a tlustá a smrdí, toť znamenává smrt, a najviece v jedné nemoci, ač od měchýřě nepřijde. Pakli přijde od měchýřě, tehdy jej bolí napřěd v životě, tehdy ten člověk nemá mnoho horkosti, někdy znamenává sě neduh nátury, tehdy voda, když postojí, má svrchu kalná býti a vezpod tlustá. A někdy sě znamenává, že sě nátura [7v]číslo strany rukopisučistí a že ta nemoc z člověka činí a najviece, zda by měl zimnici, ješto čtvrtý den bývá, tehdy má býti mnoho voda a má býti tenká. Pakli jest voda svrchu črvená a vezpod tenká a má člověk jeden neduh, ješto ho hlava bolí, tehdy sě chce obrátiti a krev jemu z nosa pójde. Jestli urina bielá a čistá jakož voda, to sě znamenává nemoc plicná. A má bolest v levé straně. A znamenává také, že voda požitá nenie a studenú náturu toho člověka. Jestli voda bielá a svrchu náčrná[i]náčrná] naczrn a k olovu podobná, tať znamenává vodné tele. Jestli voda bielá a tenká, tať znamenává padúcí[j]padúcí] puduczy nemoc, tehdy má býti svrchu jako olovo a črná. Jestli voda bielá a tenká, ta znamenává [8r]číslo strany rukopisunemoc v ledvích. Jestli voda bielá a tenká a že mnoho masa drobného jakžto piesku na dně jest, toť znamenává mdlobu měchýřě a že ten člověk nemóž vody držěti. Jestli voda bielá a tenká v jedné nemoci, to znamenává nemoc dlúhú od studenosti a za toho člověka jest strach.

Jedné vodě řiekají latině lividacizojazyčný text, ta jest podobná k olovu a nenie úplně črná, to přicházie někdy, že člověk má zimnici, ješto třetí den bývá, to sě stává od horkosti a od studenosti. A ta studenost jest v životě jemu a horkost svrchu na životě. A táž voda také znamenává měkkost v životě, tehdy té vody má býti málo, neb jde z měkkosti od člověka, protože jie jest [málo]text doplněný editorem[9]doplněno podle rkp. NK XVII B 18, fol. 28r. Pakli má zimnici, tehdy

X
hvoda] wod
ináčrná] naczrn
jpadúcí] puduczy
9doplněno podle rkp. NK XVII B 18, fol. 28r
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 27 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).