[Spis o moči a o pulsu]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV H 28, 1r–26r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[2v]číslo strany rukopisutiem lépe, nebo přirozenie jest silnějšie ve spání, když člověk odpočívá, než když bdí, neb přirozenie bude mdlo od myšlenie. A má čisté sklenicě mieti a mají je postaviti na miestě, ješto by bylo ani horko, ani studeno, aby od studenosti ani od horkosti svého kštaltu neproměnila. Také nemějí vody sěm i tam nositi ani je mnoho přělévati, aby od toho nošenie a od toho přělévanie nebyla kalná a sě neproměnila. Také mají tu vodu čistě chovati, aby do nie nic neupadlo, aby sě skrzě to neproměnila, anebrž shřějí liť ji, budeť od té horkosti črvená. A bude sě zdáti lepšieho požitie než prvé a tak lékař bude zklamán. Pakli by sě to stalo, tehdy by musil v vodě teplé ohřieti. Také nemají vody než jednú v sklenici[3]v sklenici: ſklennyczy pustiti, aby mohl ohlédati,[c]ohlédati,] ohledaty ohledaty[4]omylem zopakováno dvakrát na hranici stran [3r]číslo strany rukopisumnoho li, nebo málo od člověka vody jde.

Když mistr vodu ohlédá, tehdy má znamenati, mnoho li jie jest, čili málo, čili vhod, nebo přieliš mnoho, nebo přieliš málo. Když jest vody té mnoho, to sě stává v jednom neduhu, že nátura přielišnú mokrostí v hlavu od sebe žene anebo sě stává na zdravém člověku, kterýž mnoho jie a pie a málo pracuje, neb ta mokrost v něm nezhyne. A protož děti mladí mají mnoho vody, že mnoho pijí a málo pracují, neb přichodí od mdloby měchýřě a ledví, že vody zdržěti nemohú. Také máme znamenati, když jest vody málo, to sě přiházie, že člověk málo jie i pie nebo velikú práci jmá. Od tohož velikú bolest [3v]číslo strany rukopisumají, anebo sě stává někdy od přielišného potu nebo od přielišného běhánie na chýšku, nebo kdož mnoho na chýšku chodí, ten má mnoho vody. A protož máš znamenati, když jest člověk nemocen a mnoho pie a na chýšku nechodí a nepotí sě nebo zda jemu kámen přěkážie, to věz, žeť jest zlé znamenie, neboť sě znamenává, že nátura tak mdlá jest, že té vody nemóž od člověka otehnati, nebo sě znamenává tak veliká horkost, že krev a mokrost v člověčě přěkážie a zahlazuje. Jestliže vody jest ani málo, ani mnoho, toť znamenává dobřě zpósobenú náturu.

Máme znamenati, jestli voda bielá, črvená nebo tlustá nebo tenká nebo smrdutá. Jestli voda črve[4r]číslo strany rukopisu

X
3v sklenici: ſklennyczy
cohlédati,] ohledaty ohledaty
4omylem zopakováno dvakrát na hranici stran
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 27 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).