[Spis o moči a o pulsu]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV H 28, 1r–26r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[10r]číslo strany rukopisukalná a má jie býti málo. Jestli voda bledá nebo syrovatečné barvy a svrchu olověné barvy a že mnoho v tom zchodí,[11]patrně chybný zápis toť znamenává nežit v životě a někdy znamenává vodné tele.

Jedna voda slove latině citriacizojazyčný text a ta jest podobná k jablečné kóřě, ta znamenává na mladém člověku, ač mnoho pěn má, nemoc v prsech a že příštie súchotiny na životě. Pakli jest tenká a pěhavá, toť znamenává nemoc plicnú. Pakli nemá pěn a že jest vody mnoho, toť znamenává, že člověk tvrd v životě a nemóž dobřě na chýšku choditi a znamenává zlé játry. Pakli jest podobná tak vprvu v jedné nemoci, tehdy znamená [10v]číslo strany rukopisudlúhú nemoc až v té nemoci jest strach za nemocného a také by smysla nezbyl. Jestli voda črvená jako zlato ani velmi tenká, ani velmi tlustá, toť znamenává člověka zdravého.

Jestli voda črvená a nenie jie velmi mnoho v nemoci, to jest dobré. Jestli vody málo a okolek črn, to jest smrtedlné. Jestli voda črvená jako krev, to jest smrtedlné a najviec jestli jemu jazyk ostr a shořěl. Jestli voda črvená, že vdy na sobě velikú horkost jmá jakož v zimnici a že voda tlustá jest a svrchu olověné barvy jest a že v téj vodě jako kořenie třené zrncě, toť znamenává nemoc [11r]číslo strany rukopisusmrtedlnú, že jemu spomoci nemohú.

Čtveru věc jmá znamenati na vodě a včas svrchu na okolku, což v tom uzřie[o]uzřie] vzrye neb což na tom znamenati máme, to praví Egidius od okolka[p]okolka] okokolka, ješto sě znamenává nemoc v hlavě nazad a od studenosti a od vlažnosti. Pakli jest okolek črven a tlust, to znamenává[q]znamenává] znamemenawa [nemoc od studenosti a od vlažnosti. Pakli jest okolek červen a tlust, toť znamenává nemoc]text doplněný editorem[12]doplněno podle rkp. NK XVII B 18, fol. 29v v hlavě napřěd v čele od přielišné krve. Pakli jest voda črvená a tenká, to znamenává nemoc v pravé straně od horkosti a od studenosti. Pakliť jest okolek běl a tenek a mal, tehdy jej bolí v levé straně hlavy od studenosti a od suchosti. Jestli

X
ouzřie] vzrye
pokolka] okokolka
qznamenává] znamemenawa
11patrně chybný zápis
12doplněno podle rkp. NK XVII B 18, fol. 29v
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).