Kniha cvičná jazyka slovanského v Čechách, Moravě a uherském Slovácku = Praktisches Lehrbuch der čechischen vulgo böhmischen Sprache oder Zweckmäßige Übungsstücke über die gesammten Regeln der slawischen Sprache in Böhmen, Mähren und in der ungarischen Slowakei: mit Berücksichtigung der Provinzialismen, nebst einer Einleitung, dann Übersichtstabellen der Abänderungen und Abwandlungen nach einer eigenen sehr faßlichen Lehrmethode

František Trnka. Kniha cvičná jazyka slovanského v Čechách, Moravě a uherském Slovácku = Praktisches Lehrbuch der čechischen vulgo böhmischen Sprache oder Zweckmäßige Übungsstücke über die gesammten Regeln der slawischen Sprache in Böhmen, Mähren und in der ungarischen Slowakei: mit Berücksichtigung der Provinzialismen, nebst einer Einleitung, dann Übersichtstabellen der Abänderungen und Abwandlungen nach einer eigenen sehr faßlichen Lehrmethode. Brno (Brünn), 1830.

Listování
Autor

František Trnka

František Dobromysl; Franz

ZkratkaTrnkaKniha1830
Transkribovaný titulKniha cvičná jazyka slovanského v Čechách, Moravě a uherském Slovácku = Praktisches Lehrbuch der čechischen vulgo böhmischen Sprache oder Zweckmäßige Übungsstücke über die gesammten Regeln der slawischen Sprache in Böhmen, Mähren und in der ungarischen Slowakei: mit Berücksichtigung der Provinzialismen, nebst einer Einleitung, dann Übersichtstabellen der Abänderungen und Abwandlungen nach einer eigenen sehr faßlichen Lehrmethode
Transliterovaný titulKniha cwičná| gazyka ſlowanſkého w Čechách, Morawě| a uherſkém Slowácku. = Praktiſches Lehrbuch| der| čechiſchen vulgo böhmiſchen Sprache| oder:| Zweckmäßige Uebungsſtücke| über die| geſammten Regeln der ſlawischen Sprache in Böh-|men, Mähren und in der ungariſchen Slowakei,| mit| Berückſichtigung der Provinzialismen,| nebſt| einer Einleitung, dann Ueberſichtstabellen der Abänderungen| und Abwandlungen| nach| einer eigenen sehr faßlichen Lehrmethode
Místo tiskuBrno (Brünn)
Tiskař/nakladatelLeopold Fr. Haller
Vročení1830
Vydání
ExemplářMoravská zemská knihovna v Brně, Brno, sign. 2-0008.231
Databáze NK ČR<viz zde>
Formát

Rozsah*8 **4 1–128 + [1 příl.] = s. [I–III] — IV–XXIV — [1] — 2–52 — [53] — 54–79 — [80] — 81–189 — [190–192] + [1 příl.]
Poznámka: příloha je rozkládací tabulka o velikosti nerozřezaného tiskového archu (8 běžných listů), z obou stran potištěná skloňovacími a časovacími paradigmaty, jednotlivé snímky digitalizátu přílohy jsou tu označeny A–D
Charakteristika

František Dobromysl Trnka (1798–1837) patří k těm, kdo se podobně jako Jan Kollár a paralelně s ním snažili tradiční kulturní češtinu modifikovat a obohatit o prvky jazyka mluveného na Moravě, případně na Slovensku, kam cestoval a psal dopisy (Pražák 1960). Srov. později vydaná gramatická pravidla k této cvičebnici — TrnkaRegeln1832 — a dále ŽákSprach1842; KamČech1842. Miloslav Hýsek cituje z Trnkova dopisu Václavu Hankovi z roku 1818 slova, která odhalují jeho motivaci k takovým krokům: „K čemu nám bráti větší ohled na několik studených grammatiků nežli na celý národ, na obecný lid, jehož peníze knihy vyplácejí?“ (Hýsek 1909: 29). Trnka působil po studiích jako soukromý učitel češtiny v Brně a pak jako knihovník v Olomouci. Jeho jazykověreflektivní knihy narazily na tvrdou kritiku Palackého (Hýsek 1909: 38–48; Palacký 1831: 234n.).

 

Kniha cvičná je cvičebnice (srov. motto zdůrazňující význam příkladů oproti pravidlům, s. [II]) češtiny podle vlastní metody Františka D. Trnky. Uživatel knihy má k dispozici paradigmata pro ohýbání slov na zvláštním archu papíru v příloze a dále množství cvičných vět pro překlad z češtiny do němčiny a z němčiny do češtiny. Sady vět jsou opatřeny slovníčky pro příslušný směr překladu. V knize se uplatňují Trnkovy inovace pravopisné (<ou> pro dvojhlásku [ou], srov. výklad od s. VIII), tvaroslovné (varianty z dialektů včetně slovenštiny; srov. zkratky na s. VII) a esteticky, tedy podobně jako u Kollára motivované zvláštnosti hláskoslovné (např. na s. 13: »ſe kwočnou«). Mnohé rysy dobového pravopisu připisuje Trnka sasko‑pruskému vlivu na češtinu (s. IX).

 

Po úvodu (Einleitung, s. [III] až XX) je vlastní výklad rozdělen do tří oddělení (Abteilung):

— 1. cvičení týkající se skloňování (s. [1] až 52);

— 2. cvičení týkající se časování (s. [53] až 79);

— 3. příklady týkající se skladby (s. [80] až 139).

Na s. [191] a [192] jsou umístěna upozornění na další Trnkovy publikace.

 

Brněnský nakladatel knihy Leopold František Haller koupil v roce 1798 brněnskou pobočku významné vídeňské tiskárny Johanna Thomase von Trattner (Voit 2008: 943).

Jazykyněmčina, čeština
Primární literatura (digitální fotokopie)
 • Trnka, Franz. Kniha cvičná jazyka slovanského v Čechách, Moravě a uherském Slovácku… Brünn, 1830. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 45 E 67), dostupná z WWW: <viz zde>
 • Trnka, Franz. Kniha cvičná jazyka slovanského v Čechách, Moravě a uherském Slovácku… Brünn, 1830. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 65 D 1133), dostupná z WWW: <viz zde>
 • Trnka, Franz. Kniha cvičná jazyka slovanského v Čechách, Moravě a uherském Slovácku… Brünn, 1830. Fotokopie tisku Moravské zemské knihovny v Brně, sign. 2-0008.231, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Trnka, Franz. Kniha cvičná jazyka slovanského v Čechách, Moravě a uherském Slovácku… Brünn, 1830. Fotokopie tisku Moravské zemské knihovny v Brně, sign. 2-0008.231, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
 • Bláha, Ondřej. Moravský jazykový separatismus: zdroje, cíle, slovanský kontext. In Studia Moravica III: sborník historiografických, filologických a uměnovědných příspěvků přednesených na vědecké konferenci Mars Moravicus ― Neklidná léta Moravy, pořádané ve dnech 28.–30. června 2004…Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005 [= Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica 3], s. 287–293; dostupné z WWW: <viz zde>.
 • Hýsek, Miloslav. Dějiny tzv. moravského separatismu. Časopis Matice moravské, 1909, roč. 33, s. 24–51 a 146–172. Fotokopie tisku Moravské zemské knihovny v Brně, sign. 00031-0012.362, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2015, s. 102–105 (č. 19/13).
 • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 4/I: S–T; 4/II: U–Ž. Red. L. Merhaut. Praha: Academia, 2008, s. 1005–1007 (heslo Lenky Kusákové), dostupné z WWW: <viz zde>
 • Novák, Jan Václav. Myšlenky Kollárovy o libozvučnosti češtiny a jich ohlasy na Moravě. In František Pastrnek (ed.). Jan Kollár 1793–1852: sborník statí o životě, působení a literární činnosti pěvce „Slávy dcery“ na oslavu jeho stoletých narozenin. Vídeň: Český akademický spolek; Slovenský akademický spolok „Tatran“, 1893, s. 154–160. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha sign. 54 D 37066, dostupné z WWW: <viz zde>
 • [Palacký, František] Nowé knihy české. Časopis Českého museum, 1831, roč. 5, č. 2, s. 231–237. eKniha Google (fotokopie tisku Österreichische Nationalbibliothek, Wien, sign. 392554), dostupná z WWW: <viz zde>
 • Pražák, Richard. Ke stykům Františka Dobromysla Trnky se Slovenskem a Uhrami: (z korespondence Frant. D. Trnky a Martina Hamuljaka). Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, 1960, roč. 9, řada literárněvědná D7, s. 200–208, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 943n. (Trattner Johann Thomas von) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace29. 9. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).