Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<490491492493494495496497498>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

 • [494]číslo strany tisku320, 349 sl., 361; sr. tešaachъ
 • tesati, -šu, -ši, tesám (dial. tešem 9) 32, 39, 47, 56 impf.), 69, 82, 84 88 (part. -nt), 105, 113 sl., 320, 348351, 361
 • tesknúti 45, 241, 256, 367
 • tešaachь impf. (tes-) 56, 58, 59, 350
 • těšiti 309, -ci dial. inf. 72; češum, ceša se (3. pl.) 26, 28
 • tešti, teką 4, 173, tьci! 173; sr. têchъ a tekъ
 • tešu, -ši v. tesati
 • tešúcí, -ící 84, 89
 • tět-, -tět part. v. ťat
 • teti, tepą 117, 154, 158
 • tęti, tьną 191
 • tětie, , odch. tatí, tnutí, 184, 191
 • tětý adj. v. ťatý
 • teṷ- koř. 93
 • těv-, -těv part. v. tav
 • tęzati, -žą 360
 • též impt. v. tázati
 • těžati v. těžěti
 • tęžati stsl. 294
 • těže- v. tah-, táh- a táhnúti
 • -těžen part. v. táhnúti
 • těžěn, -ie 294
 • těžěti, žu 294, dial. (stč.) těžati 277, 294
 • těžiti nč. 294
 • Tham K. I. 71, 86, 87, 180 (a zkratek Tham.)
 • thé-, ϑη- koř. (τίϑημι) 222
 • ϑείην opt. 37
 • ϑηλή z dhē- 93
 • ϑετός part. 102
 • -ϑι příp. 2. sg. impt. 37
 • ϑυμός (etym.) 92
 • -ti silnější příp. 3. sg. 12 sl.
 • -ti slovin. příp. 2. 3. du. v. -tê
 • -ti enklitické v. -t, -ti enklit.
 • -ti (-ťi) konc. inf. 67 sl., 70 sl., 126 a j.; sr. -tie, -tiu
 • -tie (-tye) m. -ti v inf. 70
 • tieču v. tiekati
 • tieh-, tíh- v. tah-, táh-
 • tiekati, -ču 367
 • tieti, títi, tnu 179 sl., 181 sl., 191, dial. -ťati, -ťáti 180, -ťat 79, 180, -ťať 180, 181 (-cjac 181), -ťát, -ťáť (ćoé) 181, -títi 179 sl., 191, -tít, -tíť 77, 180, -tit, -tiť 180; novotv. tnouti, -tnout, -tnõt, tnuć, -tnúć 180, tnul, 182, 183, 191, tnuv 184, 191, tnuv 183; aor. -těch, -ťach 178 sl., 191; sr. též part. ťal, těl-, ťat, tět-, ťav, těv a ťatý, též ten, ťen, -tl a tna, -tňa
 • tiežu v. tázati
 • tíh- z táh-, tieh- v. tah-, táh-
 • tíhnouti 256
 • -tíl, -til dial. part. v. ťat, těl-
 • tisk- 256, 294
 • tiskňenie dial. 243, sr. ciśnienie
 • tisknúti 58, 68, 71, 105, 113, 177, 182, 237, 238 244, 256; aor. 52, 241, tisk' 95, 242, ćisknuł 242
 • tisknutie v. tiščenie
 • tisnąti stsl. 68, 113, 256
 • tiščenie, tištěnie, tisknutie 107, 243, 244; sr. tiskňenie
 • tiščěti, -ču 294
 • tištati, tištą 294
 • tít, tít, tit, tiť v. tieti
 • τίϑημι 222, sr. ϑείηυ
 • títi v. tieti
 • titrati 355
 • -títý, -titý v. tatý
 • -tiu (-tyu) m. -ti v inf. 70
 • tíži z tiežu v. tázati
 • tj-št, tj-c 82, 274, 311, 351
 • tjagnij mrus. impt. 40
 • tjьt-, ct- 244
 • tk- v. tъk-
 • tkadlec (etym.) 93
 • tkaju, tkám v. tkáti
 • tkánie, tkaní 378
 • tkáti 1), tkaju (), tkám (se) 324, 328, 378
 • tkáti 2), tku, tčeš, tkám (texere) 93, 328, 376 (sup.), 378
 • -tknúti 241, 256; part. -tekl, -tkl, -tk' f. -tkla, dial. tyklé (tknuto) 256, -tčen, -tečen, -tknut, -teknut 257
 • tku v. tkáti 2)
 • tkv- m. ktv-, kvísti 137
 • tkvaucí m. ktvúcí 138
 • tkvíti, tkvím 294
 • tktvíč pol. 294
 • -tl, -t (m. tnul), fem. -tła part. 182, 183, 191; sr. tieti a ťal
 • tláčěti, tłáčat k tlačiti 347 sl.
 • tlačúci 90
 • tlat z tolt (vzorec) 389; sr. klati (kláti), plati (pláti), vlad-
 • tlauct, -ti v. tlúci
 • tl̄cť, tlčiem v. tlúci
 • tleskati, -šču 349, 367
 • tlešť- v. tlešč-
 • tlêšti, tlъką 115, 173, tlьčenъ 103
 • tleť dial. v. tléti
 • tlêt z telt (vzorec), sr. mlêti (mléti), mlêsti (*mlézti), plê-, plêv- (pléti), tlêšti (tlúci), vlêšti (vléci)
 • tléti, tlíti, tleju, odch. tlu 271, tlet, klet 271
 • tlící m. tlející 271
 • tlíti, tlím v. tléti
 • -*tlo, -lo příp. part. 93, sr. -tra
 • tlókl, tlô- v. tlúkl
 • tlouci, -ct v. tlúci
 • tluc impt. v. tlúci
X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).