Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<458459460461462463464465466>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

 • [462]číslo strany tiskulézt, liézt, lízt 73 sl.; lézen 104; lezyl 95, lézéu 98, 149
 • leža, v-leže 84 sl., 89
 • ležati stsl. 69, 118, 261, 286
 • leže- v. léci 1)
 • ležějúcí 91
 • leženie 166, ležěnie 286; ležéní 107, 110 ležěti, ležu, -žím 69, 85, 86, 87, 88, 97 (ležél), 261, 277, 286, sup. ležat 70, 80, 286
 • ležúcí 91, 286
 • lha, lhaje m. lžě v. lháti
 • lhání 109, lhaní 107
 • lháti, lžu 363 sl., łhat, łhat 73, 74; part. 86, 350, 364
 • lhu m. lžu v. lháti
 • -li v plur. part. -lъ 96
 • , liju, impt. , lij v. líti
 • líbiti, impt. lib 306
 • libotati se, -cu 373
 • líceti v. lécěti
 • lícu v. lítati
 • líčiti m. lěéceti 339
 • ligotati, -cu se 373
 • lij-, líti v. líti
 • lijati v. lьjati
 • líknouti v. léknúti
 • lím v. líti
 • limpāmi skr. 42 sl., sr. alipam
 • lípati, -pu, dial. lépu 354
 • lísanie, -ání 109
 • Lisický Al. 295
 • lítati, lét-, -cu 370; 71, 88
 • liti, lьją 217, 397
 • líti praes. ľú, liú, , lém, lím, liji 76, 102, 210, 216; – líti (zúž.) v. léti
 • liú, v. líti
 • líz-, léz-, v. lézti
 • lizati, -žą stsl. 359
 • lízati, lzáti 110, 359
 • lj-ľ 274, 300, 309, 351
 • -lo příp. part. 93; 96
 • loć dial. v. láti 2)
 • loj subst. 210
 • lokati, -čą stsl. 366
 • lomiti, part. -men, -měn 309; 87 (loměcy)
 • lopotati, -cu sě 370
 • Lorentz F. 5, 23, 129
 • lou- v. lú-
 • loviti 80, 308, 309, lov́a 85; byl (jest) lovieše 64, 436
 • loziti dial. 347 !
 • -ložiti 69
 • lpěti, lpieti, lpíti 73, 741
 • lstíti 76, part. 312
 • lščen v. lstíti
 • lščieti, lšču sě 287
 • lšť- v. lšč-
 • ľú, liú, v. líti
 • -łu, -lu konc. part. m. 94, 127, 147, 165, 243 lúċěti k lučiti a lúčiti 334, 340
 • lúditi, -zen 310
 • Lukáš, br. L. 64
 • lupati 354
 • lúpati 354
 • lúpiti 81, 308
 • lupotatí, -cu 373
 • łúkati, łúšču dial. 367
 • lúzen v. lúditi
 • -ly v plur. part. -lъ 96
 • λύω, sr. ἔλυσα
 • lyziti, -žu sě 316
 • lzáti v. lízati
 • lžě, lžúc-, lžíc-, praes. lžu v. lháti
 • -lъ konc. part. min. 93 sl.; – dial. -lъ, -lь za plur. -li v part. 96
 • lъgati, lъža stsl. 363
 • lьj- z lei̯ 217; lьj-, lêj- 393
 • lьją v. liti
 • lьjati, lijati, lêją stsl. 217, 393, 396
 • lьsk- 287
 • lьštati sę stsl. 287
 • -m příp. 1. sg. 5, 10, 20; – příp. 1. pl. 10, 19, 20 sl.; – novotvará konc. 1. sg. 6 sl.; chronologie tohoto novotvaru 7 sl.
 • -m konc. part. praes. pass. 92; – místo -n u part. -nъ 103 sl.
 • -m m. -(j)sem 418, 422
 • -ma skr. příp. 1. pl. 19
 • -ma konc. 1. du. m. -va 15; konc. 1. pl. m. -me 21, 22
 • ḿa-, mě-, mę- 190, 249
 • mácěti 340
 • ḿácť v. miesti
 • mácu v. mátati
 • máčěěti, -ču 332, 340, sup. 80
 • ḿádžu v. ḿágať
 • ḿágat, -ďžu 364
 • ḿagnúť 97
 • máchat, mášu 365
 • maj impt. v. mýti
 • mak- 340
 • máknouti, mákyl 95
 • mal part. v. jmieti, – ḿal pl. měli v. mieti
 • Małecki 418
 • malovati 9, -úvat, -uvat 400, 402, 403, 404
 • maľovati, male- 399
 • mám v. jmieti
 • mamrati, -řu 356
 • manovenije stsl. 248
 • manúti 248 sl.
 • -manúi, -manu, -měneš 237, 249
 • Marek Ant 100
 • -mářěti 340
 • -mas skr. příp. 1. pl. 19
 • másti v. miesti
 • mastili, dial. mašť 41
 • mášu v. máchať
 • mat-, mět- 138
 • mať v. jmieti
 • mátati, -cu 373
 • matení v. mětenie
 • -mati praes. -ḿu 354
 • matlati 358
 • matu v. miesti
 • máu z mał v. jmieti
 • ḿav, měvše v. mieti
X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).