[Knihy lékařské]

Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. Rkp 156, 168 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[1r]číslo strany rukopisu[1]chybějící listy, počáteční folia jsou poškozena. Na některých místech je uvedeno různočtení z rukopisu Knihovny Národního muzea v Praze (KNM), sign. I F 11

[…]text doplněný editorem s tiem polejem a daj mu jiesti […]text doplněný editorem[2]nečitelný a chybějící text k rozumu a k zdraví.

Opět k témuž jinak

Vezmi chléb horký žitný, zlom a oblož […]text doplněný editorem[3]nečitelný a chybějící text hlavy všady, i židoviny a potom […]text doplněný editorem[4]nečitelný a chybějící text lehnúti. A to učiň dvakrát […]text doplněný editorem[5]nečitelný a chybějící text

Komu mozk zschne v hlavě

Vezmi hrnec a zvrtaj dierky v […]text doplněný editorem[6]nečitelný a chybějící text múky z jarého žita[7]nečitelný a chybějící text dobře a vstav po dvakrát […]text doplněný editorem[8]nečitelný a chybějící text A potom tu múku vař […]text doplněný editorem[9]nečitelný a chybějící text do téhodne po málu.

Komuž mozk zschne, že hlava […]text doplněný editorem[10]nečitelný a chybějící text

Pomni a měj toto naučenie, vezma […]text doplněný editorem[11]nečitelný a chybějící text múky, vespi v nový hrnec […]text doplněný editorem[12]nečitelný a chybějící text v pec, když chléb pekú […]text doplněný editorem[13]nečitelný a chybějící text zbeřiž na lžičku tu múku, peka […]text doplněný editorem[14]nečitelný a chybějící text a s kmínem[a]kmínem] kmijenem lučným a […]text doplněný editorem[15]nečitelný a chybějící text ořechy, rozetra to v […]text doplněný editorem[16]nečitelný a chybějící text múkú. A potom beřiž …[17]nečitelný a chybějící text a učiň sobě […]text doplněný editorem[18]nečitelný a chybějící text polež […]text doplněný editorem[19]nečitelný a chybějící text semenec […]text doplněný editorem[20]nečitelný a chybějící text [1v]číslo strany rukopisu[…]text doplněný editorem[21]nečitelný a chybějící text což muožeš kterú rukú sobě […]text doplněný editorem[22]nečitelný a chybějící text dosíci, posadiž sobě baňky na pleci a za ušima, ale těch nesekaj, budeš zdráv.

Komuž mozk odstúpí

Vezmi jaré múky a medu, ozimého semence trochu a smiešej to spolu a dělaj z toho jako vdoličky, klaď na škráni a na čelo, a budeš zdráv.

Kto z smysla vystúpí

Vezmi jarého vosku od mladých včel, ztluciž […]text doplněný editorem[23]chybějící text hřebíčkuov a lot muškátového květu […]text doplněný editorem[24]chybějící text dva loty krámnieho kmínu[b]kmínu] kmijenu, ztluc ty věci […]text doplněný editorem[25]chybějící text smiešej s tiem voskem, aby […]text doplněný editorem[26]chybějící text vosku, učiniž z toho jako čepici […]text doplněný editorem[27]chybějící text nechaj tak do třetieho dne […]text doplněný editorem[28]chybějící text varmuži, jako o ní prvé psáno […]text doplněný editorem[29]chybějící text

[…]text doplněný editorem[30]chybějící text schne aneb odstúpí

[…]text doplněný editorem[31]chybějící text mléka, píž často ráno a večer.

[…]text doplněný editorem[32]chybějící text pomíjie […]text doplněný editorem[33]chybějící text

X
akmínem] kmijenem
bkmínu] kmijenu
1chybějící listy, počáteční folia jsou poškozena. Na některých místech je uvedeno různočtení z rukopisu Knihovny Národního muzea v Praze (KNM), sign. I F 11
2nečitelný a chybějící text
3nečitelný a chybějící text
4nečitelný a chybějící text
5nečitelný a chybějící text
6nečitelný a chybějící text
7nečitelný a chybějící text
8nečitelný a chybějící text
9nečitelný a chybějící text
10nečitelný a chybějící text
11nečitelný a chybějící text
12nečitelný a chybějící text
13nečitelný a chybějící text
14nečitelný a chybějící text
15nečitelný a chybějící text
16nečitelný a chybějící text
17nečitelný a chybějící text
18nečitelný a chybějící text
19nečitelný a chybějící text
20nečitelný a chybějící text
21nečitelný a chybějící text
22nečitelný a chybějící text
23chybějící text
24chybějící text
25chybějící text
26chybějící text
27chybějící text
28chybějící text
29chybějící text
30chybějící text
31chybějící text
32chybějící text
33chybějící text
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 28 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).