[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

vespiž v ně ten prach a vař to spolu, dokudť se zdáti bude, a potom zcedě schovej. A tať mast hojí hlavy zbité a zmožděné kterýmž kolivěk úrazem a všeckny kosti zmožděné ven z rány vytahuje a velmi brzo ránu hojí a celí, a jest věc skušená.

Mast na provaly

Takto máš dělati mast, kterážto hojí a léčí všeliké bolesti rozjedlé a provalené, kterúžto vypisuje mistr Ipokras: Nejprvé vezmi černú smolu a smolu arabskú, každého [#]obrázek nebo jiný grafický prvek libry, i směsiž to všeckno spolu a povař toho málo. Pak vezmi mastix a bielé kadidlo, a zetři to dobře na prach, a pryskyřice. A to každého lot a směs to v hromadu a nechajť se rozpustí velmi dobře, pak procediž to skrze rúchu na studenú vodu a potom ji zdělej mezi rukama při vohni, přičině k ní voleje, ať by změkla. A tať mast uzdravuje všeliké rány nečisté a fistule a hlízy vyhnilé a všecken flus, kterýžto z hlubokosti těla pochodí, stavuje a léčí namiesto.

Na provaly

Mast jiným obyčejem takto se dělá: Nejprvé vezmi múku žita jarého a loj čistých jeřátek mladých, med jarý vyčištěný na vohni a spěněný ode všie nečistoty a dřevěný olej, a to všeho rovně, i směsiž to spolu a vař na tichém vohni a miešej, ať by nepřihořala a nevyběhla anebo se nesrazila, a nechajť vře poznenáhlu, ažť počne hustnúti a tvrdnúti, tehdy ji odstav někde v studené miesto na zemi, ať vychladne. Pak, vezma čisté nové plátno lněné, i dělejž z něho flastry, nějakú nádobu novú, aby se toho rukama nedotýkal, a uzříš velmi divné hojenie, neboť ta mast hojí všeckny věci rozjedlé a vlkojedé a tu nemoc, jakoť slove pojed, a jiné všecky bolesti, kteréžto jsú nezhojitedlné na člověku, a zvláště na nohách.

Mast na provaly

Mast jiným obyčejem na všeckny hnilosti člověčie takto se dělá: Nejprvé vezmi hus a zsekej ji na drobno i s kostmi a úhoř, též zsekej. Pak vezmi staré sádlo vymočené a kozlový loj a toho tiem viece, ať by toto žídko nebylo, pak smažiž to spolu, a potom vezmi řebříček, šalviji, přímětné kořeníčko a zpeř to čistě a ztluc i vložiž to v tu mast a nechajť spolu vře. A kdyžť se zdáti bude, procedě, vydav dobře a schovej. Pak udělejž takto: Vezmi bobky krámné a bobky kozie, a to rovně, a žlútky z tvrdých vajec, a zsuš ty věci a udělej z toho prach a přičiň k tomu krunšpátu,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).