[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

což nejlépe budeš moci, pak vezmi miezku koliandrovú a lítého octa i směsiž to spolu, pak přičiň k tomu voleje ruoženého a tři to spolu, což nejlépe budeš moci, až do bělosti, a chceš li, přičiň k ní miezky rútěné, a budeť ještě lepšie. A tať se mast hodí proti všem zlým neštovicém a pryskejřom, jakoť velmi pálé a velikú horkost a bolest činie a votok červený z sebe vydávají, a proti všem přímětom a jiným bolestem.

Mast červená

Mast červená takto se dělá: Nejprvé vezmi červené kořenie a vopeř je čistě, pak vydřiž z něho vostržeň a zavrž, a to kořenie zsekej a ztluc s čistým májovým máslem a přičiň k tomu nátržníku červeného a stařečku a smekličkového kořeníčka a vařiž to spolu v tom másle, a to tak dlúho, ažť červenost to máslo přemuož, pak zcediž ji dobře a schovej. A tať se mast hodí píti těm všem, ktož se ztlukú, zpadnúce z vysoka, nebo ktož se natrhnú nebo nalomie a porušie nebo vnitř votekú nebo v sobě vnitř neštovice mají, a zvláště těm, ktož v sobě sraženú krev mají, toť všeckno uzdravuje.

Mast, kterážto vytahuje leb v hlavu vraženú nebo vlomenú

Mast, kterúžto vypisuje mistr Anzhelmus z Janova, kterážto uzdravuje a léčí hlavu zmožděnú a zlámanú a leb u mozk vražený zase vytahuje, takto ji dělati máš. Nejprvé vezmi terebentiny dvě čésti a jeden diel vosku čistého a rozpusť to spolu na vohni a vlí na čistý vocet studený a tlač to v tom voctě v hromadu za dlúhú chvíli, ažť ustydne. Pak rozpustiž to po druhé a vlí to na ženské mléko nebo na kravie a opět to tlač v hromadu, což nejlépe budeš moci. Pak rozpustiž to po třetie a vlí to, vezma miezky z bukvice dvě čésti a jednu z verbeny a jednu z řebříčku, i tlač to v hromadu velmi dlúho, ať nabéře do sebe těch miezek, a jestliže by miezek svrchu psaných nemohl v ten čas mieti, ale vezmi prachy z toho kořenie a přičiň zeměžlučového, a směs to dobře spolu. Pak, vezma plenu, i střihejž ji na několikero a na tu rúchu přilož flastr a protiehni jen lechky skrze teplé víno a polož jemu na ten úraz a nech toho až do třetieho dne a potom opět nový z též masti, a zhojíť se jistě z boží pomocí. Neboť ten flastr sprošťuje mozk i všelikú ránu zlámanú v hlavu a ztlučenú leb, a zvláště tiemě, a nebo když by která mokrost a voda byla na svrchní pleně nebo dolejší, ale pomni na to, aby toho tajil, lečť by velmi milý přietel byl.

Mast na hlavy zmožděné

Mast k hlavám zbitým a zmožděným takto se dělá: Nejprvé vezmi červenú bukvici i s kořenem a zsuš ji dobře a ztluc na prach, pak vezmi staré sádlo vymočené a vespiž

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).