[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[291r]číslo strany rukopisuprvé než jest v nemoc upadla, v niežto jest svój život skonala, svatost svatého oleje jest přijala a potom v nemoc upadla, v niežto jest bohu duši vrátila. Divně také hospodin proročským duchem jejie převěděnie osvětlováše, že ktož před ní přišel, ana nemáhajíc leží, pryč se obrátivši, však všecky jich nevidúc ze jména poznáváše. A když jeden čas duchovnie panny před ní posluhujíc ji střiechu, bojiece se, by neskončala bez své nevěsty, panie Anny, že tehdy u svého bratra, krále českého, bieše, jie po poslu, aby přijela, vzkázati chtiechu. To svatá Hedvika znamenavši jim zapověděla a řkúc: Nebojte se, ani posla posielajte, neumruť, dokudžť ona nepřijede. A tak se jest stalo. Potom když se jejie skončenie přiblížilo, chtěl ji hospodin navštievením svých svatých utěšiti. Když toho dne na svaté královny narozenie všecky panny i jejie sluhy na nespoře biechu, jedna jejie přietelnice při nie byla ostala i viděla, ano k nie lidé u veliké světlosti jdú, a ona jim mile vítanie dává a řkúc: Vítaj, má přešlechetná paní, Maria Mandaléno, vítaj, svatá Kateřino, vítajte, svaté Tekla a svatá Uršilo. A jiným mnohým světiciem vítanie dala, jichžto jest Kateřina spamatovati nemohl. A potom po malé hodině počechu ti světí, což jest Kateřina mohl rozoměti, o jejiem skončení mluviti. A jakž se nešpor dokonal, tak to viděnie s velikú světlostí zmizalo jest. Též viděnie měla jest svatá Hedvika den svatého Matúše evanjelisty, a přitom byle dvě duchovnie panně, jedné Pinoza řiekali a druhé Benedikta. Potom pak kdyžto hospodin s ní svú milost ráčil učiniti a jejie tělesné trudné práce dokonati, nábožnú modlitbu

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 4 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).