[Kníha výborná o přirození a spuosobu čtyř časuov ročních a dvanácti měsícuov…]

Plzeň: Pekk, Jan, 1528. Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. 28.738, A1r–B4r. Editor Čermák, Jan. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101). Práce vznikla též s podporou projektu Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny (http://madla.ujc.cas.cz).

měsíce, hojnost obilé a léto veselé znamená. Lázna a smilnost toho času škodlivá. Listopad dí: V mém času krve nepouštěj, leč potřeba toho pilná jest. Kozí mléko pí, neb z toho krev se rozmáhá a krásu činí; traňku nepřijímaj. Dietě, které se narodí, Střelcem a opatrným a dobrým mužem bude.

Prasinec

Prasince ostřiehaj hlavy své od mrazuov, aby celý rok zdravú hlavu měl. Daj sobě zatíti hlavní žílu a mej se v lázni, pokudť se líbí. Peltran a zázvor jez. Kto 6., 7. a 11. dne krev sobě pouští, toho roku umře. Kto posledního dne na skonání prasince železem raněn bude anebo sirop a traňk přijme, ihned anebo brzce umře. Dietě, které se toho dne narodí, nebude náchylno k dobrému, ale ohavnú smrtí umře. Pakli uslyšíš hřímaní toho měsíce, věz, že toho roku hojnost bude všech potřeb a dobrý pokoj a svornost mezi lidem. Příhodné sú toho měsíce všecky horké věci. Prasinec dí: V času mém jestliť potřeba toho, z hlavy krev pouštěj (ale ne kordem), peprných krmí užívaj, muškát jez, traňku nepřijímaj. Dietě, které se narodí, spravedlivý soudce bude, mocný a obhrubného těla, avšak proto smilný.

Tabule o pouštění krve z žil i baňkami, v nížto poznáš, kterú žílu zatíti anebo z kterého údu baňkami máš pouštěti proti všelikterakému neduhu. Zachovaje takový spuosob, znamenaj čáru, od které ta koli žíly anebo údu jde. Pohledě na počet u té čáry, hledaj na druhém listu tomu rovného počtu a čti, co jest při tom počtu; tak zvíš užitek z té žíly anebo z údu pouštění

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).