[Kníha výborná o přirození a spuosobu čtyř časuov ročních a dvanácti měsícuov…]

Plzeň: Pekk, Jan, 1528. Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. 28.738, A1r–B4r. Editor Čermák, Jan. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101). Práce vznikla též s podporou projektu Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny (http://madla.ujc.cas.cz).

v kalendářích a v minucí. Ale kde čteš počet o pouštění krve, tu počítaj dny od nova a od nastání měsíce. Hřímá-li toho měsíce, mnohých lidí a zvláště bohatých smrt znamená. Tehdáž se chraň od zimy a krev z palce pouštěj. Únor dí: V mém času krev pouštěti užitečno jest. Lektvaři užívej, ale vody píti nechtěj. Dietě, které se narodí, chudé bude, svraby s bielou koží míti bude a zlodějem bude.

Březen

Března měsíce často se mej a do lázni choď, čisť sobě zuby a tři je solí, krve nepouštěj, zbuzuj sobě nechut k vyprázdnění žaludku pro zimnici, která každého dne napadá. Čiň sobě vaření proti dně a šlaku, jez vždycky semena routná, šalvijná, koprová (ale zahradního kopru), opichová a petruželná. Kto sobě 16., 17. a 18. dní krev pouštěti bude, toho roku umře. A kto 7. dne pouštěl by krev, zrak očí svých stratí. Jestli toho měsíce hřímá, veliké větry, hojnost obilé a svár mezi lidem znamená. Toho času pečitých krmí užívaj a v lázni se mej. Březen dí: Času mého krve nepouštěj, traňku nepřijímaj, pařenice neužívej. Dietě, které se narodí, náhlé bude v své mysli a mnozí se jeho budú báti.

Duben

Dubna měsíce krev pouštěj pro nezdraví jater a pro jiné překážky, surového koření nejez pro prašivost a svraby, nové maso jez a ne uzené, neb z něho pochází nemoc náhlého omdlenie. Kto 6., 7., 15. dnuo krev pouští, toho roku umře. Kto 8. dne krev pouští, ve čtyřidceti dnech umře. Kto 6. dne pouští, oslepí. Kto prvního dne měsíce dubna pouští sobě krev anebo dne toho raněn bude anebo traňk přijme, ten ihned anebo v brzkém času umře. Hřímá-li toho měsíce, veselé a hojné léto znamená a smrt nespravedlivých lidí. Toho času břicha počišť a krev z noh pouštěj. Duben dí: Za času mého užitečno jest krev pouštěti, ale zákožní krve neroď táhnúti. Dietě, které se narodí, neplodné bude.

Máj

Máj měsíc některým nemocným příhodný k zdraví jest, ale některým nic. Chceš-li zdráv býti, pí pelynek u víně, ale lepší a užitečnější

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 27 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).