[Sbírka pojednání z oboru ženského a dětského lékařství]

Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. A 112, 122 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

koriandra, přestane čmýra za jeden [den]text doplněný editorem. Pakli jich viece vypie a déle téci nebude, neb koliko zrn těch vypie, za toliko dní přestane. Též spomáhá voda pitá a z poru vydávená. Též činí prach z suchých žaludóv bukových, když ten prach vespe do vatně sobě.

O bezdětciech tuto se […]text doplněný editorem[4]nadpis není dokončen

Chceš li zvěděti, který z manželóv jest bezdětek, vezmi dva hrnce a vlí v jeden moč mužský a v druhý ženský. Ponechajž tak za osm dní státi, a v kterém se hrnci červie zarodie, tenť jest bezdětek. Pakli v obú, tehdá oba budeta. Aneb takto: Vlož ve dva hrnce pokrútu, ztlúci a vlí v jeden moč mužský a v druhý ženský a přikryje nechajž státi za IX dní nebo za X, ktož bezdětek bude, v toho hrnci červy nalezneš, a v ženině hrnci, jest li bezdětkyně, čmýru krvavú nalezneš. Takéž móžeš s otruby neb s ječmenem neb s […]text doplněný editorem[5]nečitelný text učiniti. Také móžeš na slézu pokusiti, když naň oba močie, neb pod bezdědkem pobledne. Také vezmi mastný hnuoj konský a vlož jej do dvú hrncí a do každého hrnce ječmene málo naspi a kaž ženě v jeden hrnec a muži v druhý močiti. A ta dva hrnce polož za pět dní na hnoji, v kterém hrnci zroste ječmen, ten nenie bezdětek. Znamenaj, pes má dvě múdce, jenž sta protivného přirozenie, svrchnie múdce jest tvrdé a jako suché, a to když je snědie, ruší skutek smilný, druhé múdce jest měkké a mokré, když je jedie, posílí a rozmnoží smilstvo. Přijme li muž múdce veliké psie suché, urodí syna silného, pakli žena menšie přijme, počne samičku.

O těhotných ženách a o mléce

Také jest hodné znamenati, že břichaté ženy často omdlévají a nemohú mluviti neb dýchati pro zadávenie dělohy, když jest v ní přéliš mnoho čmýry, protož ty ženy nemají vždy seděti ani prázniti ani se mužuov varovati, neb skrze léhanie s mužmi tu krev zlú z sebe vyženú a tiem velmi rostú,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).