[Sbírka pojednání z oboru ženského a dětského lékařství]

Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. A 112, 122 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

na šíř, ale na dél dlúho, neb by jedva byl člověk tak dlúhý. Potom jest o tom viece psáno a úplnějé.

Lékařstvie k tomu

Chceš li, aby žena počala, daj ženě zaječého syryště s kozím mlékem na čtítrobu píti a lehni s ní. Aneb přivěž kóstku, jenž bývá v jeleniem srdci aneb u vatni jelenice a má túž moc, k ramenu aneb pod paži ženě, a snadno počne. Aneb vezmi múdí skopcové a kost a vateň zaječí, spále to spolu, rozetřiž to a po devět dní pí to skrovně u víně, aneb mléko osličie s čistú vlnú zvěž ženě na pupek a lež s ní. Aneb učiň takto: Doniž žena čmýrú trpí, ačť i bezdětkyně jest, pí muž syryšče zaječie s vínem rozpuštěné a lež s ní. A bude li od samce, tehdy pacholík, pakli od samice, tehdy dcera bude. Ale žena v ty časy varuj se od octa a ode všech horkých, kyselých a slaných krmí, a také nechoď za sedm dní do lázně. Aneb vezmi dělohu aneb droby zaječie, spaliž a daj ženě píti, když jí čmýra přestává, a lež s ní, a počne bez pochybenie, neb z těch věcí čmýra se zpósobila a horka k početí učiní. Znamenaj, že má žena večer ten prach jésti neb píti. A tak se jí ten prach v noci ve čmýru vobrátí, a ráno lehni s mužem. A to lékarstvie jedno k ženám slušie. Ale k mužóm učiň takto: Vezmi vajéčka a játry malého prasete, rozetři to na prach spolu a daj mužovi aneb ženě píti večer s vínem. A ráno muž nebo žena lehni s druhým učiniti skutek smilný, neb se z těch věcí sémě zpósobilé ku početí učiní. A jest spomocno též mužóm, jako ženám.

Varuj se žena, aby nejedla slézu ani požívala s húserovým sádlem, neb to praví mistr Olnupias, že tiem zároděta umierá, brž i dietě. Ale sléz s dřevěným olejem spomáhá děloze, když to položí mezi chvost a mezi vateň, i chvostu pomáhá. Varuj se, aby voščené sviečky neuhasil před ženú břichatú. Neb praví Avicena, že jí to velmi škodí.

O škodě při početí

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).