[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<634635636637638639640641642>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[638]číslo strany rukopisujsú, ješto nebeské dědičstvo držie, neb jim jest darem dáno. To jsú svaté děvice, o jichžto duostojenství svatý Ambrož píše a takto řka: Kto j̕ ten, jenž by mohl výbornější i kraší stav pomysliti, než jest svatých panen, ješto jsú čistotu slíbivše, andělským činem bohu slúžily. Ty dievky syn boží jako své milé zvolenice[1937]podtrženo, Hankova excerpce miluje a každá se těch svelíčeti[1938]podtrženo, Hankova excerpce móž a řkúci: Vždy sem čistá děvice, avšak chotě, hospodina přemilého, mám Jezukrista. Protož, jakož praví svatý Ambrož, svaté děvojstvo[1939]podtrženo, Hankova excerpce vysoko nad andělský stav vyniká, neb andělé bez tělesného pokušenie v čistotě bydlé, ale svaté panny, v křehkém tělesenství jsúc, však se diáblovému pokušení obranijí. Proněžto v nebesiech z jiných všech svatých znamenitějšie koruny nositi budú. A jakož svatý Jan v Tajnici[1940]podtrženo, Hankova excerpce boží píše: Ony jsú zvláště samy, ješto budú před hospodinem novú piesen zpievati a v takém rúše jako Jezus Kristus v nebesiech choditi a kamž koli nebeský beránek pójde a ony za ním. To jsú ty svaté děvice, ješto jsú mužskú sílu i udatných mužóv hrdinstvo mnohými činy pohanily, ež jsúce rozkošné, mladé děvečky, však jsú proti diáblu mocně svítězily. Potlačen jest pekelný had panenskú nohú, a ješto jest byl prvéj ženě Evě hrozné spadenie, ten od čistých panen trpí mocné potlačenie. O těch jest řekl syn boží ve Čtení: Blažení jsú čistého srdce, nebo ti boha viděti budú.

Těch všech svatých, ješto jsú od počátka světa do nebes došli, dnešní den obec křesťanská slaví. A to proto,

X
1937podtrženo, Hankova excerpce
1938podtrženo, Hankova excerpce
1939podtrženo, Hankova excerpce
1940podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).