[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<639640641642643644645646>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vytáhli kru ledu, mniece ryby. Proněžto se viece uradovali, než by množstvie ryb ulovili. A zvláště proto, ež svatý Teobaldus, jich biskup, jednu horkú nemoc v nohách jmějieše. Jemužto tu kru ledu darem dali jeho nemoci na obvlaženie. A když jednú svatý Teobaldus tu kru ledu pod nohami držieše, uslyšal jeden žalostivý hlas člověčí, volajíc v tom ledu. Jehožto svatý Teobaldus když zaklel, aby jemu pověděl, co by ten hlas mienil, tehda jemu odpovědě ten hlas a řka: Jsem jedna duše, ješto v tomto ledu za své hřiechy čistec trpí. A byla bych toho čistce zproštěna, by ty, otče svatý, ve třechdcát dnech třidceti mší nepřestávaje za mě spěl. Tehda svatý Teobaldus poručiv se bohu, počal ty mše pěti. A když juž šestúnádcet mši slúžieše, tehda diáblovým navedením najmocnější všeho města se svadiec, spolu vztepú. To svatý biskup uslyšav, mešné rúcho s sebe svlekl a na rozvádky inhed šel, a tak toho dne mši zameškal. A potom toho velmi poželev, opět se na počátek těch mší navrátil. A když dvadcietú odčetl, tehda opět diáblovým navedením bude se všem zdáti, by veliké vojsko město oblehlo. Proněžto svatý biskup opět toho dne mši zameškal. Tehda svatý biskup se zamútiv, želeje, ež ta sirá duše tolik přiekazy má, opět počal mše ty pěti. A když poslední chtieše slúžiti, tehda všecko město i biskupóv duom vzhoří. V tu dobu sluhy biskupovi běžiec, počechu volati a řkúc: Otče svatý, náhle utec a neuhoříš! Jimžto svatý Teobaldus vece: By všecko shořalo, této mše nezameškaji. A jakž brzo

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).