Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[318v]číslo strany rukopisuleč by snad z slyšenie vyznávanie vzieti by chtěl zpuosob odpieranie proti osobě, a byli li by svědkové duovodného života a věrného obcovánie, k žádosti neb strany, od kteréž jsú vedeni, vymieňující nebo odpierající, potvrdí svú přísahú, že odpor činí proti nim ne zlostí, ale pro spravedlnost.

Zavrženie svědkóv druhdy přísahú má býti potvrzeno

Ač strana majíc nedostatek duovoduov, kterýmiž by svědky měla zavrci, znovu usilují předložiti odpor, učiníť přísahu, že toho při prvniem zavržení byl zapomenul, ani měl v paměti žádným obyčejem.

O výmience neb otporu proti svědku pro prohřešenie, t. zapsánie

Ač proti svědku odepřieno by bylo, že někdy pro prohřešenie neb zaviněnie jemu předložené od svědectvie byl odvržen z duovodu takého odporu, opět od svědectvie bývá zavržen.

O výmience neb zavržení svědkuov

Ač který člověk v které při neb vinně s svědky měl by se očistiti a jestliže súpeř jeho proti kterému z svědkóv měl by co vymieniti neb odepřieti neb kterého z nich zavrci, učiniž to dřieve, než prsty na kříž vloží, a neučiní li toho, staneť přísaha jeho.

Po vyznání nemóž otpor býti svědkóm

Jestliže svědkové vedlé zvyklosti jsúc tázáni učiniece seznánie nepřidadie na konci „tohoť sme svědomi“, v té straně pro tu příčinu jich seznánie nemá býti zavrženo, nebo nedostatek toho přídavku naplní předešlá otázka rychtáře.

Svědomie delšieho času jest mocnějšie

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).