Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[283r]číslo strany rukopisuTaké se často přiházie, že muky některých lidí zostřují se kolikrátž mnohým osobám ku přílišnému zlému, usilujíciem příkladem bylo by potřebie.

Zabie li žena syna neb dceru svú ru

kú, mordu otcovského umři, t. jako by otce zabila.

Jedná li žena smrt muže svého

a zase jedná muži smrt, na kolo buď zbita. Pakli by muž tak veliký hřiech učinil, tehda najprvé za koněm jsa uvázán, po rynciech a uliciech má tažen býti, a potom na kolo zbit. Ale že při takovém tázání neb vláčení údové ohavní odkrývají se, poctivosti pohlavie ženského to se odpúští, avšak na kolo zbita bývá.

O pomstě muže, zaviní li proti ženě

Jestliže žena muož okázati, že její muž cizoloží aneb trávenie jedná neb se sváří neb se lotrovstva se drží anebo an lotruje, aneb dovede li naň, že by dobytek nečistil aneb že by smilně živ byl aneb že by před očima ženy své s jinými přebýval, jenž jest náramně ženám věc protivná a zvláště čistým, aneb prohruožky od mužóv trpěla by, a dovedla o svém zdraví, a nebo s mečem se na ni potrhá aneb kterým jiným obyčejem, mnohé zajisté cesty lidé mají ke zlosti, anebo také ač by ji mrskával, protož bude li moci kterú takovú věc okázati, tehda právo dává jé otpuštěnie užívati rozvedenie, ale ne vdávati se. A věno vzieti i to vše, což jé dáno bylo před spojením manželským. A netoliko nemohla li by by všech příčin svrchupsaných, ale také by jediné dovedla. Opět právo otpúštie muži, aby ženu odvrhl, ať ji v cizoložství najde neb v trávení.

Pomsta z úmyslu zabíjejícieho

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 2 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.19
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).