Flaška z Pardubic, Smil (?): [Sbírka přísloví připisovaná Smilu Flaškovi z Pardubic]

Státní oblastní archiv (Třeboň, Česko), sign. A 4, 42r–46v. Editoři Zitová, Anna, Černá, Alena M. Ediční poznámka
[42r]číslo strany rukopisu

Incipiunt proverbia Flasskonis, generosi domini et baccalarii Pragensis.cizojazyčný text

Pán peniez všady jest, to počátek jest.

Starý hřiech činí novú hanbu.

Cti Petra pro Pavla.

Straka ze křě, a dvě v keř.

Múdrému i mútev lízati.

Ale umie hrušky klátiti, a však jich nepřevaří!

Nehraď sě plotem, ale hraď sě přátely.

Boje se chřestu, nechoď v les.

Nechvátaj masa, až zelé zjieš.

Mluvíš, anoť řeč peřie.

Mníš trávu, ano zelé.

[42v]číslo strany rukopisu

Milý, nestřielej stúpú v nebe.

Červenému sě nerúhaj a červen nebudeš.

Hrabáš jako v kapustu.

Brodíš jako v moře.

Pleteš jako rohoži.

Předeš jako vřes[a]vřes] wrez.

Paříš jako smolú sě zžeh.

Běháš jako húby zjed.

Některý chodí jako nekropený, druhý chodí jako nespět.

Nečiješ soli na jazyku.

Jako mu chvoje šímá!

Chodí jako kuróm prosypav.

Jak jeho vidie, tak jeho za to mají.

A kde rak, ješto vody nenie?

Komu třeba uhlé, hledaj u popele.

I kámen se na jednom miestě neobalí.

Viz za sě, před sebú uzříš.

Volati, ano nepřevezú, tlúci, ano neotevrú.

Hústi u paprslky, a věžníci chrámy obrážejí. Trúbiti, a ohaři řijí.

Syt chleba neodhoď, a tepl jsa rúcha.

Ač žebrák syt, ale mošna nesyta.

K sobě ruce skloně, sobě ruce krče.

Sobě žába rusa, sobě srna lysa.

Sobě vlk otronos, sobě ježek kadeřav.

Nebýti o střědě doma.

Okolo dále, upřímo blíže.

Živá hlava koblúka dobude.

Ukazuješ mi okno, a já dveře vidím.

[43r]číslo strany rukopisu

Neumieš rukavicí zatkati, ale budeš tkáti pláštěm.

Pozdě s čbánem po vodu, ano sě řiedlo utrhlo.

Ne témuž kusé[b]kusé] kuſſe, jako s ocasem.

Kup sě, a břěhu sě držě.

Den za dnem, a léto za létem.

Jak kdo lécie, tak vybierá.

Tlačiti povětřie nohami.

Ruosti kvietie pod nohami.

Česati, ano nesvrbí, stonati ano nebolí.

Budeš v lyčeném brodu utopen.

Cizie hoře lidem smiech.

Bláznivá řeč nemá múdré odpovědi.

Dotud vlk nosí, až samého ponesú.

Býti psu, který vlku v ucho podme.

Snadno v pustém lesě hvízdati.

Bitému psu jedno huol ukaž.

Kam vrána letí, tam jie kvákati.

Zlý pes ani sám snie, ani druhému dá.

[Zlý pes]text doplněný editorem sám na svuoj ocas štěká.

Cizie rúcho jako plst dráti.

Vie liška, komu řemen ohryzla.

Čije kosa kámen.

Okolo močidla chodě, neujdeš nádchy.

Kdež by měl skot řváti, to kola řevú.

Co kde vidíš, ne všemu chtěj.

Ktož muož umlčeti, ten nezahyne.

Ženeš jako osla na most, an vždy s mostu.

Nejeden v horko nakvašen.

X
avřes] wrez
bkusé] kuſſe
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 8 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).