Tovačovský z Cimburka, Ctibor: Hádání Pravdy a Lži o kněžské zboží a panování jich

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. II 32 740, 134 f. Editor Hejdová, Tereza. Ediční poznámka

Práce používá také data, která poskytuje výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

 • Mazání 95r
 • Manželská svátost 96v
 • Manželstva jak žádati má 96v
 • Mše pro kostkáře a ožralce 100v
 • Meč k bránění víry 114r
 • Machomet učil víře 115v
 • Modlit se a jaký užitek 119v

N

 • Nepřítel čtver 17v
 • Nevinnost dvoje 19r
 • Neduh tělu 21r
 • Nesluší chvátati, se zlým se vaditi 22r
 • Nebesa zavřína sú před Lží 26v
 • Nenávist mluví 32v
 • Nenávist mluví 38r
 • Nemoc čtverým obyčejem prochází 45v
 • Nádobí čtvero 47v
 • Navštívení Boží 53r
 • Nápis Pánu Bohu 55r
 • Nenávist, kterak jela do Antio[chie]text doplněný editorem 71v
 • Naděje maršálek 75r
 • Na pokání hřešiti 88r
 • Nebe okrásil Sluncem 91v
 • Nabochodonozor zkazil chrám 91vr
 • Nabochodonozor 4 zlost ukázal 10r
 • Naděje troje 122v
 • Na umírajícím příčiny 124v
 • Nález vypravují 126r
 • Nedbánlivý muž 131r

O

 • Oslu těžko se vrovnati v skoky 1v
 • O stav duchovní aby měli péči 12v
 • Ofěra 20v
 • Osmero lidské myšlení 21r
 • Osvícená Múdrost 25r
 • Odění tělesné a duchovní 43v
 • Ohyzda člověka jest rozličná 47r
 • Oči čistí 52r
 • O sedmeré svátosti 92v
 • O svátosti těla mnohé smýšlení 100r
 • O milování 104v
 • Obžerstvo šesterým obyčejem 105r
 • Oko troje 116v

P

 • Pán Kristus pomlúván byl 2v
 • Pravda padla a naříká 3v
 • Pravda mluví k Milosrdenství 5r
 • Pomoc čtverá člověku 116v
 • Pomněti na chudé 117v
 • Poslušenství má 6 stupňů 118v
 • Přísaha též
 • Pastýři praví jací mají býti 119v
 • Pravda oznamuje příčinu žalosti 11r
 • Papež, biskup, stav kněžský 12v
 • Pána hledati i nalézti i Maria 16r
 • Přirození milosrdným 18r
 • Pravda usilovala o utěšení 26r
 • Pravda přišla do nebe s sestrami a žaluje na Lež 26r
 • Petr nebyl biskupem v Římě 27r
 • Poslové svědomí vnuknutí též
 • Pravda plněna má býti sedmerým obyčejem 29v
 • Pravdě tři věci se protiví 29v
 • Příčiny roku odtahují 31r
 • Pýcha mluví najprv 32v
 • Počínající stav patero znamení 48v
 • První příčina Lži 56r
 • Proti chytrosti múdrost 57v
 • Pravda ukázala list od víry 67v
 • Pravda šla s sestrami do Anti[ochie]text doplněný editorem 69v
 • Pýcha jela do Antiochie 73v
 • Patriarchové na soudě sedí 75r
 • Papež vzal království 76v
 • Po cestě choditi šesterým obyčejem 90v
 • Pravda odpověd dává na 7 svátostí 94r
 • Pátá svátost o oleji a křižma 98v
 • První mazání 99r
 • Pýcha činí desatero zle 103r
 • Pokora troje 103v
 • Pokoje dvanáct stupňův 103v
 • Pýcha nade všecko 108r
 • Pláč dobrý živého a nemrtvého 108v
 • Pláč Pána Krista 109r
 • Pravdo, pověz o doktořích 113r
 • Papeže poslúchati 114v
 • Papež ženich 115r
 • Papežů třidcet čtyři 115r
 • K pokání nutí čtverá věc 121v
 • Pokání všecko učiní kromě 4 122r
 • Pokání celé 122v
 • Příčin sedm na nemoci 124r
 • Posel péče 127v
 • Pochlebný muž 131r
 • Pyšný muž též
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 26 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).