Tovačovský z Cimburka, Ctibor: Hádání Pravdy a Lži o kněžské zboží a panování jich

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. II 32 740, 134 f. Editor Hejdová, Tereza. Ediční poznámka

Práce používá také data, která poskytuje výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

K

 • Král Jiří vychválen 1r
 • Kněžský stav co ještěr 2v
 • Kněz dobrý nad Slunce 2v
 • Kněží mnoho dobrých 3r
 • Kněz Eli 3r
 • Kristů Zákon v chudobě 3 též 117v
 • Konstantin císař nadal zboží 3v
 • Kněží pastýři 12v
 • Kněžský stav třetí 13v
 • Kristus Truoj spůsob měl 13r
 • Kdo pokladu hledá 16v
 • Království Boží hledajícím 17r
 • Komory tři 19v
 • Kříž svuoj 22r
 • Kristus skrz Lež k smrti přišel 26r
 • Konstantina Lež ponukla 26r
 • Králi knížata duchovní pýchy potřebují 32v
 • Kristus zrak jest otevřel 35v
 • Královský stav zpravuje Pýcha 36r
 • Kněžský stav zpravuje Lako[mství]text doplněný editorem 36r
 • Konstantin císař 84r
 • Králové zemští 84r
 • Klíče k peklu a k nebi 84v
 • Kardinálové a patriarchy náměstky 84v
 • Králem živým býti jest lepší 87v
 • Království čtvero 89v
 • Kupcem dobrým kdo chce býti 89v
 • Království ďábelské jest 4 90r
 • Království hledají a nenalézají 90r
 • Kněží jáhny přidal Buoh 91v
 • Kostelům desátky 92r
 • Křest první svátost 94v
 • Křesťan dokonalý 95r
 • Kmotrové odříkají se pýchy a dítky mají stavěti 95r
 • Kněze rada 97r
 • Kněz leda lehce živ byl 97v
 • Kněžský užitek obrátili v duch 98r
 • Kněží mají býti 98r
 • Kněz aby peníze vzal od nemo[cných]text doplněný editorem 99r
 • Klíčů sedm Pán Bůh má 101v
 • Kněží, což rozkáží, dosti jest 114r

L

 • Lidé, dary, obdarování 1v
 • Lání Božího nezamítaj 4v
 • Láska trpělivá dobrotivá 14r
 • Lože nepokojné 17r
 • Lékařství proti Lži 18v
 • Lež vmísila smrtedlné hříchy 24r
 • Lež nalezli v městě Římě 27r
 • Lži má se varovati pro 6 věc 29r
 • Lakomství radí 32r
 • List ode Lži k sestrám jejím 32r
 • Lakota mluví, aby pokvasily 32v
 • Lež oznamuje příhodu 35r
 • Lež se utekla k Chytrosti 35v
 • Lež všecky stavy zpravuje 36r
 • Lež způsobila císaře k nadání 36v
 • Lakomství mluví a radí 38v
 • Lež děkuje sestrám 39r
 • Lidská neustavičnost 47v
 • Lásky patero znamení 49r
 • List věřící od Lži a sestr 55r
 • Luciper získal v nebi 62r
 • Lež jede do Antiochie 69v
 • Lenost jede do Antiochie 70v
 • Lakota jela do Antiochie 71r
 • Lakomství také jede do Antio[chie]text doplněný editorem 71v
 • Lakomství mocí jaké jest 85v
 • Lež chtěla dáti Kristu králov[ství]text doplněný editorem 86r
 • Lakomství nemá býti, kdo Petrovu stolici drží 88v
 • Lakomství Boha se nebojí a nejdeš v tom listu o něm víc 89r
 • Lež sedm svátostí kostelních vymyslila 92r
 • Lež každé[ho]text doplněný editorem oddá 97r
 • Lékařství proti hněvu 104rv
 • Lékařství proti Smilstvu 105v
 • Lež Pravdě hrozí 129r
 • Lakomý muž 131r

M

 • Milosrdenství přišlo k Pravdě 4v
 • Milosrdenství mluví k sestrám 9r
 • Múdrost najstarší sestra 14r
 • Milost lidská 15v
 • Milosrdenství tělesné a duchov[ní]text doplněný editorem 18v
 • Milosrdenství patero 19r
 • Milosrdenství s každým člověkem 23r
 • Meč ďábelský jest truoj 44r
 • Milování troje a užitek 44v
 • Mrtvé smrtedlní hříchové zname[nají]text doplněný editorem 51v
 • Michal svatý vstúpil do nebe na poselství Chytrosti 54v
 • Meče dva duchovní a svědky 79r
 • Múdrostí svět zachován 86v
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 26 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).