[Noviny strašlivé o žalostivé a hrozné záhubě a škodě skrze povětří u města Opavy…]

Praha: Černý z Černého Mostu, Jiří, 1574. Královská kanonie premonstrátů na Strahově (Praha, Česko), sign. BC VI 115 přív. neúpl., A1r–A4r. Editor Čermák, Jan. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101). Práce vznikla též s podporou projektu Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny (http://madla.ujc.cas.cz).

<<<10<A1r–A1vA2rA2vA3rA3v–A4r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

v bílém rouše viděli, kteráž „Auve, auve“ naříkati a křičeti měla.

Itemcizojazyčný text, že s oblakuov s krupami oheň až na zemi [pr]text doplněný editoremšeti viděli. Itemcizojazyčný text za městem pak k východní straně [k]text doplněný editoremrev pršeti viděli.

Též k té straně východní od města za velikou míli [na]text doplněný editoremdýl a dobré puol mile našíř pobily jsou ty kroupy do [gr]text doplněný editoremuntu všecko, tak že viděti není, bylo-li jest tu kdy co sito, [čil]text doplněný editoremi nebylo, neb hned žádného strniště ani klasu viděti ne[ní]text doplněný editorem. Nad čímž chudí a robotní lidé, jichžto naděje k živ[no]text doplněný editoremsti byla, s pláčem a horlením naříkali, tak že líto po[slo]text doplněný editoremuchati bylo, neb v každým křesťanským člověku srd[ce]text doplněný editorem nad tím strnouti musilo.

Přitom se též to stalo, že jedná ctná a urozená paní, [p]text doplněný editoremospíchajíc pro svou spravedlivost k soudu do Opa[v]text doplněný editoremy, čtvrt míle ji před Opavou též povětří zastihlo, ty [k]text doplněný editoremroupy pak tak tuze na koně bily, že z místa jíti nechtěli, [n]text doplněný editoremýbrž jsouc zstrašení, pacholci za uzdy je držeti musili, a [ta]text doplněný editoremk říčíc a k zemi padajíc, v zem kousali. Táž pak ctná [p]text doplněný editoremaní, sedíc v svém vozíku s synem svým malým, jemuž [o]text doplněný editoremkolo šesti let jest, a s čeládkou svou, pánu bohu se modli[la]text doplněný editorem a sama rozjímala sobě to písmo, že bez vuole boží žád[n]text doplněný editoremému vlas s jeho hlavy nespadne. A tak pánu bohu se jest [v]text doplněný editorem ochranu poručila, a stojeci tu v nemalém nebezpečenství, [n]text doplněný editoremic se jí, ani čeledi, ani koním žádné škody nestalo.

Z druhé strany pak k východu vyjel jest málo před

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 27 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).