[Noviny strašlivé o žalostivé a hrozné záhubě a škodě skrze povětří u města Opavy…]

Praha: Černý z Černého Mostu, Jiří, 1574. Královská kanonie premonstrátů na Strahově (Praha, Česko), sign. BC VI 115 přív. neúpl., A1r–A4r. Editor Čermák, Jan. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101). Práce vznikla též s podporou projektu Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny (http://madla.ujc.cas.cz).

<<<10<A1r–A1vA2rA2vA3rA3v–A4r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

potom co slepičí, naposledy pak co dobré husí vejce, [a]text doplněný editorem někteří toho správu dávali, že ještě i větší, majíc u p[ro]text doplněný editoremstřed každá z ních díru, jako by nebozezem provrtaná byla, [a]text doplněný editorem všecky hranaté a vostré byly, kteréž náramně velmi pru[dce]text doplněný editorem od strany západní se hnaly, tak že ve všech okních k zá[pa]text doplněný editoremdu obrácených všecky skla vybily, až i ty pruty železné, kte[ré]text doplněný editorem při sklách bývají, skřivily a zhmoždily, a do oken se hn[aly]text doplněný editorem tak velmi, že lidé blízko u oken ostáti nemohli, neb i stoly d[ál]text doplněný editorem[2]nejisté čtení od oken odstavovati musili. I sa lid náramně tím bož[ím]text doplněný editorem dopuštěním zděšen, počali jednomyslně ku pánu bohu v[o]text doplněný editoremlati, snažně modlitby své k němu odsílajíc. Též i ty hov[ád]text doplněný editoremka, cítíc takové veliké boží dopuštění, že jsou v marš[ta]text doplněný editoremlích říčeli a řvali, od žlabuov se trhajíc, což všechněm [na]text doplněný editorem to patřiti velmi strašlivé bylo, jeden každý domnív[a]text doplněný editoremjíc se, že již den soudný bude, nebo žádný tomu, kdož př[íto]text doplněný editoremmen nebyl, neuvěří, jak jsou se ty věci dály.

V tom pak povětří hrom uhodil na klášter Sv[a]text doplněný editoremtého ducha a tu, kde jeptišky jsou a mniší, nemalý k[us]text doplněný editorem střechy doluov srazil. Též uhodil na klášter sv[a]text doplněný editoremtého Václava, ale nikdéž nezapálil. V velikém farní[m]text doplněný editorem kostele i také u Svatého ducha všeckny okna, kteréž p[ro]text doplněný editoremti západu byly, jsou potlučeny. A tak tomu chtí, že za mno[ho]text doplněný editorem set zlatých se toliko na samých sklách škody stalo.

Někteří spravu dali, že po takovém krupobití, kter[é]text doplněný editorem za dobré půl hodiny trvalo, a když již po dešti bylo, neb v[e]text doplněný editoremliký příval na to byl udeřil, na hořejším ryňku osobu v b[ílém]text doplněný editorem

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).