z Olympu, Metoděj: Knížka svatého Metudia…

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1571. Strahovská knihovna (Praha, Česko), sign. DR II 4 přív., f. A1r–D8r. Editor Vytlačilová, Veronika. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

[D8r]číslo strany rukopisu

O posledním obecném soudu.

Kapitola 30.

Tehdy se ukáže znamení příští Syna člověka a příjdeť v oblacích nebeských s slávou nebeskou a zabí ho Buoh duchem úst[108]úst: Vſt svých podlé výkladu apoštolského.

Příští Syna člověka

Tehdyť se stkvíti budou spravedliví jako hvězdy na světě, slovo života v sobě zdržujíce. Ale nepraví uvrženi budou do pekla. Od něhož vyproštěni buďme skrze milost a člověčenství Pána Boha, Spasitele našeho Ježíše Krista, v němž jest Otci spolu s Duchem svatým všeckna čest a sláva a velebnost a císařství nyní i na věky věkův, amen.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[109]Drobný grafický prvek, který strukturuje text.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[110]Jednoduchý ornament

X
108úst: Vſt
109Drobný grafický prvek, který strukturuje text.
110Jednoduchý ornament
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).