[Bible padeřovská, Píseň písní]

Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Cod. 1175, 322ra–323va. Editoři Michalcová, Anna, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka
<<<10<227v228r228v229r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[229r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupceučiti a dám tobě nápoj z vína skládaného[24]skládaného] ſkadaneho rkp. a mest zrnatých jablek mých. Ct8,3 Levicě jeho pod hlavú mú a pravicě jeho obejme mě. Ct8,4 (Hlas Kristóv:) „Zaklínám vás, dcery jeruzalémské, abyšte nebudily ani procítiti kázaly zmilelé, donidž by ona sama chtěla.“ Ct8,5 (Hlas synagogy k cierkvi:) Která jest tato, ješto vstupuje z púště, rozkošmi sě rozmáhajíc, zpolehši na milém svém? (Hlas ženichóv k nevěstě:) Pod dřěvem jabloněvým ubudil sem tě, tu porušena jest matka tvá, tu poškvrněna jest roditedlnicě tvá. Ct8,6 (Cierkev k Kristovi:) Polož mě jako znamenie na srdce tvé, jako znamenie na rameni tvém, neb jest silná jako smrt milost, tvrdé jako peklo milovánie, lampy jeho jako[25]jako] navíc oproti lat., + ut var. lampy ohnivé a plamenné. Ct8,7 Vody mnohé nemohly sú uhasiti lásky ani řěky zatopie ji. Dá li člověk vešken statek domu svého za milovánie, jako nic nepohrzie jím[26]nepohrzie jím] despiciet eam lat., despicient eum var.. Ct8,8 (Kristus k synagoge o cierkvi:) Sestra našě maličká[27]maličká] parva lat., parvula var. a prsí nemá; co učiníme sestřě našie v den, kdyžto namlúvána má býti? Ct8,9 (Kristus sobě odpoviedá:) Jest li zed, vzdělajme na nie alkéřě střiebrné. Pakli jsú dveřě, ohraďme jě prkny cedrovými. Ct8,10 (Odpoviedá cierkev:) Já jsem[28]jsem] navíc oproti lat. zed a prsi mé jako věžě, poněvadž sem učiněna před ním jako pokoj nalezši. Ct8,11 (Synagoga k cierkvi die:) Vinnice byla jest pokojnému v té, kterážto má lidi, dal jest ji strážným. Muž přinášie za ovotce jejie tisíc střiebrných. Ct8,12 (Kristus die:) Vinnicě má[29]má] navíc oproti lat. přede mnú jest, tisíc tvých pokojných a dvě stě těch, kteříž ostřiehají ovotcě jejieho. Ct8,13 (Hlas Kristóv:) Kteráž bydlíš v zahradách, přietelé poslúchají hlasu tvého, kaž mi slyšěti jej. Ct8,14 (Hlas cierkve k Kristovi:) Utec, milý mój, a přirovnaj sě k divoké kozě a k kolúchovi jeleniemu na horách vonných věcí!

Dokonaly sú sě knihy Piesní Šalomúnových

X
24skládaného] ſkadaneho rkp.
25jako] navíc oproti lat., + ut var.
26nepohrzie jím] despiciet eam lat., despicient eum var.
27maličká] parva lat., parvula var.
28jsem] navíc oproti lat.
29má] navíc oproti lat.
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).