Pseudo-Bernard z Clairvaux: Řeč svatého Bernarda, kterýžto psal Rejmundovi rytieři o řádném spravování hospodářstvie takto

Okresní muzeum Klatovy (Klatovy, Česko), sign. RK 62974, 164v–167r. Editor Řezníčková, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu č. LM2015081 „Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS).

<<<10<164v165r165v166r166v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

Počíná se řeč svatého Bernarda, kterýžto psal Rejmundovi rytieři, o řádném spravování hospodářstvie takto

Velebnému a sčestnému rytieřovi Rejmundovi Bernhard, již v starost jsa přiveden, pozdravenie v pánu bohu. Naučen býti ode mne žádal si o práci a obyčejích věcí hospodářských užitečným spravování, kterak hospodáři k své čeledi mají se mieti. K tomuť tobě odpoviedám, že ačkoli všech věcí stánie na světě i snitie, to jest prospěch i zkaženie, po sčestí jdú, avšak proto z potupnosti a lechkosti tato zpráva nemá opuštěna býti, protož slyš a pilně znamenaj.

Jestliže v tvém domu, točíž v hospodářství tvém, požitek s utracením sú sobě rovny, takže požitkuov neostává mimo utracenie, škoda, jiež sě nenaděješ, příde li, lehce zboří tvój duom neb zruší i tvé hospodářstvie. Nadto pak, ktož viece utrácie, než mu přicházie ‒ duom, který chce upadnúti a rózno letěti ‒ znamenie jest člověka nedbacieho. Co jest nedbanlivost hospodáře domu? Oheň přielišný v svém domu bez potřeby zapálený, neb ten nikdy zisku, než spieš škodu přinese.

O pilnosti statku tvého

Pilně rozeznaj a patř pilnost a úmysl těch, kto tvým vládnú statkem a příslušejí tvým věcem. Často opatrovati své věci, kteréž sú a kterak sú, veliká opatrnost jest, neb menšie hanba jest sobě za času před pádem uskrovniti, nežli když by již padl. Opatř také pilně

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).