[Povídka o Tobiášovi, rukopis TobKlem]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 10, 139v‒155r. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

[155r]číslo strany rukopisuse všemi vnúčaty i vrátil se k svému zeti a k své krvi i nalezl jě ani všickni zdrávi v své starosti. A v ně se uvázav, péči o nich měl. A dochovav je smrti, uvázal se ve vše svého zetě Raguelovo sbožie.[83]zjevně zkomolený zápis věty A byl potom starý Tobiáš tak dlúho živ, že viděl svýma očima svój národ až do pátého kolena. A když skonal devět a devadesát let v bázni božie a u veliké útěše, potom skonal i pochovali sú jeho slovutně. Příbuzní, přátelé a vešken jeho […]text doplněný editorem život vedúce, se všemi se ctně a pravě obcházeli, takže sú byli vzácni bohu i lidem a všem přebývajícím na zemi.

Skonává se život sv. Tobiáše léta božieho tisícého[ap]tisícého] tieſiczeho čtyřstého osmdesátého pátého tu středu po svaté Luciji.

X
aptisícého] tieſiczeho
83zjevně zkomolený zápis věty
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).