Pseudo-Albertus Magnus: Tajenství Albrechta Velikého babám porodným i ženám rodícím znáti potřebná

Olomouc: Milichthaler, Bedřich, 1588. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 S 841, M3r–M7r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<M3r–M4rM4v–M6rM6v–M7r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

Z poleje píti dává mnoho mléka.

Mátu ráno jísti, praví Macer, krmícím ženám také prospěšné jest.

Aby žena lehce porodila

Přivaž ji na levé stehno blenový kořen tak, aby to uvázaní hned zase odvázati mohl, jakž by porodila, a kořen zavrz.

Jiné k témuž

Rozdělaj bobkové lístí, vlož jí na pupek.

Plnou lžíci medu a 2 lžíci vody spolu směs a v práci té porodné vypiti jí daj.

Myru tlučenú u víně píti.

Řecké seno s medem smíšené jísti.

Mléko jiné ženy s černobýlem na pupek přivázati.

Aneb vstav nohy do popelné neb lužné neb kalkusové vody.

Porodný krvotok zahnati

Kapounové hlavy lebku na prach ztlouci, daj ženě píti.

Z kořene i z byliny zeměžluče píti, padesátileté ženě nemoc její zahání.

Neb vlož myru do jablka, potom daj ženě snísti.

Plod mrtvý a lůžko jeho vyhnati

Jalovcové lístí v vodě vařené a s medem přijímané.

Aneb jiné ženy mléko s olejem pí.

Jaspis kámen ven vyhání.

Myru ztlučenou u víně píti.

Ženu po porodu vyčistiti

Lněné semeno tlučené v dobrém víně vařiti a píti.

Které ženě dítě před časem schází

Raka živého ztlouci a v dobrém víně ženě dáti vypiti.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 5 měsíci a 26 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).