Pseudo-Albertus Magnus: Tajenství Albrechta Velikého babám porodným i ženám rodícím znáti potřebná

Olomouc: Milichthaler, Bedřich, 1588. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 S 841, M3r–M7r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<M3r–M4vM5r–M6vM7r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

Kapounové hlavy lebku na prach ztlouci, daj ženě píti.

Z kořene i z byliny zeměžluče píti, padesátileté ženě nemoc její zahání.

Neb vlož myru do jablka, potom daj ženě snísti.

Plod mrtvý a lůžko jeho vyhnati

Jalovcové lístí v vodě vařené a s medem přijímané.

Aneb jiné ženy mléko s olejem pí.

Jaspis kámen ven vyhání.

Myru ztlučenou u víně píti.

Ženu po porodu vyčistiti

Lněné semeno tlučené v dobrém víně vařiti a píti.

Které ženě dítě před časem schází

Raka živého ztlouci a v dobrém víně ženě dáti vypiti.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).