Pseudo-Albertus Magnus: Tajenství Albrechta Velikého babám porodným i ženám rodícím znáti potřebná

Olomouc: Milichthaler, Bedřich, 1588. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 S 841, M3r–M7r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<M3r–M4vM5r–M6vM7r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

Tajenství Albrechta Velikého babám porodným i ženám rodícím znáti potřebná

Znamení porodu a plodnosti

Když žena po manželském skutku studenost a bolest v ledvích čije, tehdy jisté znamení jest, že již počala.

Toto jest také znamení jisté, když se žena sama při sobě promění aneb k divným a rozličným krmím a nápojům chtíč má, jako k hlíně, k uhlí, k zemi a k tomu podobným věcem.

Nosí-li v životě svém žena děvče, či-li pachole

Když břicho z levého boku větší jest nežli z pravého a pravý prs více mléka má nežli levý, k tomu po tváři červená jest, tehdy jistě v životě pacholíka nosí.

Pakliť děvečku nese, obyčejně bledá a těžkomyslná jest. Pravá strana břicha jest dlouhá, levá pak chocholatá neb vokrouhlá, prs levý se jí nadýmá.

Jak dítě v životě matky za 9 měsícův formuje se

V prvním měsíci jest sebraná ssedlá krev. V druhém způsob života. V třetím jest život. V čtvrtém přijímá nehty. V pátém znamení má otce, neb matky, že se vidí, jestli pachole, či děvče. V šestém má všecky žily jako člověk. V sedmém má mozk v kostech stvrzený a zsilený. V osmém dělí se přirození. V devátém dítě dokonalé bývá a ku porodu ven vychází.

Proti bolení prsuov

Jitrocel dobře ztlučený na ně přikládaj.

Aneb ztluc spolu hrách, cibuli, vepřové sádlo, učiň z toho flastr, přilož na prsy. Ale musíš to sádlo prvé dobře v vodě vymočiti, aby suol z něho ven se vytáhla.

Nezpůsobnost ku početí

Tlusté ženy ujímají pozdějí než hubené z příčiny přílišné vlhkosti, kteroužto zažeň lékařstvími těmito z apatéky: theodorykoncizojazyčný text a ierapikracizojazyčný text.

To se znamená potom, jestli tok její příliš hustý, tehdy má velmi suchých pokrmuov požívati jako nyšpulí, myry, ruožového květu, zrnatého jablka, kmínu, ty věci sou jí prospěšné.

Neplodnost pro přílišnou horkost

Jez pokrmy chladící jako lociku, slíz, máslo, svinské vořechy etc.cizojazyčný text

Neplodnost z příčiny zamčené matky

Užívati má močení, v němž vařené jest blinové semeno, řecké seno, máslo, olej a med. Také terpentynu v lůno vkládaj.

Zpuosobiti ku početí

Dubové mejlí do vína vlož a daj ženě toho se napíjeti.

Plinius praví: Daj ženě luono zaječí v pokrmu jísti.

Vař lociku v vodě, daj ženě na štitrobu píti, a budeť způsobná ku početí. Pakliť ten nápoj zase vyvrátí, tehdyť jest již počala.

Když žena své nemoci nemá

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).