Pseudo-Albertus Magnus: Tajenství Albrechta Velikého babám porodným i ženám rodícím znáti potřebná

Olomouc: Milichthaler, Bedřich, 1588. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 S 841, M3r–M7r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<M3r–M4rM4v–M6rM6v–M7r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

zrnatého jablka, kmínu, ty věci sou jí prospěšné.

Neplodnost pro přílišnou horkost

Jez pokrmy chladící jako lociku, slíz, máslo, svinské vořechy etc.cizojazyčný text

Neplodnost z příčiny zamčené matky

Užívati má močení, v němž vařené jest blinové semeno, řecké seno, máslo, olej a med. Také terpentynu v lůno vkládaj.

Zpuosobiti ku početí

Dubové mejlí do vína vlož a daj ženě toho se napíjeti.

Plinius praví: Daj ženě luono zaječí v pokrmu jísti.

Vař lociku v vodě, daj ženě na štitrobu píti, a budeť způsobná ku početí. Pakliť ten nápoj zase vyvrátí, tehdyť jest již počala.

Když žena své nemoci nemá

Fiolu a myru u vodě vař, zacpaj svrchu, ať pára nevypáchne, nech tak 7 hodin státi, potom žena nechť se nad tím paří a podkuřuje od spodku, jakž najteplejí strpěti muože.

Aneb pelynek a routu u víně s pěti zrn pepře vař, toho ženě píti daj.

Když žena pro povětrnosti své nemoci nemá

Zažeň je semenem routovým, vlaského i domácího kopru.

Má-li nemoci své příliš

Čekanku s kořenem i lístím do dešťové vody vlož, daj jí ženě píti, zastavuje.

Ruožovou vodu píti, velmi dobré jest.

Jalovec i kuoru jeho ztluc, daj jí u víně píti.

Jalovec jísti, také k tomu spomáhá.

Spal močidlné žaby na popel, pověs ženě v nějakém pytlíčku na hrdlo.

Kterak se dítě v životě matky krmí a chová

Prsy ženy podlé smyslu Hipokrata s sekundinou, totiž luožkem, v němž dítě leží, společnost mají skrze nějakou žilku, kteráž od prsův ženy a k pupku dítěte jde, skrze níž mléko ženské z prsuov k živnosti dítěte táhne se a běží.

Protož nižádné ženě velikého neb neslušného díla dělati nemá se dopouštěti, také nic těžce ani nad hlavu zdvihati nemají, nebo velmi lehučce tak dítěti žilka ta pokrmná byla by vytržená a s dítětem bylo by hned veta.

Též také nemají bejti nuzně chovány ani strašeny, aby o děti nepřicházely.

Kterak to poznati, bylo-li by dítě v životě matky zdravé, či nemocné

Když prsové ženy mnoho mléka vydávají, znamení jest, že dítě v životě matky mdlé jest. Nebo čím by dítě živo býti mělo, to jde z prsuov ven a ukazuje, že dítěti žilka krmící jest vytržená aneb že dítě sic nemocné jest.

Ale když ženě prsy její tvrdé sou a žádné mléko z nich nejde, to znamená, že dítě v životě matky čerstvé a zdravé jest.

Luožko dítěcí nechce-li z matky ven jíti

Prachu agštajnového daj jí v nápoji.

Učiň kouření z peří slepičího, nechť nad tím sedí, aby pára do luona šla.

Z jitrocele píti, ven je pudí.

Nemá-li žena pokrmu dítěti

Vína neb piva mladého má nepíti.

Vlaského kopru semeno na noc v mléce jísti.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).