Pseudo-Albertus Magnus: Tajenství Albrechta Velikého babám porodným i ženám rodícím znáti potřebná

Olomouc: Milichthaler, Bedřich, 1588. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 S 841, M3r–M7r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<M3r–M4rM4v–M5vM6r–M7r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

životě matky mdlé jest. Nebo čím by dítě živo býti mělo, to jde z prsuov ven a ukazuje, že dítěti žilka krmící jest vytržená aneb že dítě sic nemocné jest.

Ale když ženě prsy její tvrdé sou a žádné mléko z nich nejde, to znamená, že dítě v životě matky čerstvé a zdravé jest.

Luožko dítěcí nechce-li z matky ven jíti

Prachu agštajnového daj jí v nápoji.

Učiň kouření z peří slepičího, nechť nad tím sedí, aby pára do luona šla.

Z jitrocele píti, ven je pudí.

Nemá-li žena pokrmu dítěti

Vína neb piva mladého má nepíti.

Vlaského kopru semeno na noc v mléce jísti.

Z poleje píti dává mnoho mléka.

Mátu ráno jísti, praví Macer, krmícím ženám také prospěšné jest.

Aby žena lehce porodila

Přivaž ji na levé stehno blenový kořen tak, aby to uvázaní hned zase odvázati mohl, jakž by porodila, a kořen zavrz.

Jiné k témuž

Rozdělaj bobkové lístí, vlož jí na pupek.

Plnou lžíci medu a 2 lžíci vody spolu směs a v práci té porodné vypiti jí daj.

Myru tlučenú u víně píti.

Řecké seno s medem smíšené jísti.

Mléko jiné ženy s černobýlem na pupek přivázati.

Aneb vstav nohy do popelné neb lužné neb kalkusové vody.

Porodný krvotok zahnati

Kapounové hlavy lebku na prach ztlouci, daj ženě píti.

Z kořene i z byliny zeměžluče píti, padesátileté ženě nemoc její zahání.

Neb vlož myru do jablka, potom daj ženě snísti.

Plod mrtvý a lůžko jeho vyhnati

Jalovcové lístí v vodě vařené a s medem přijímané.

Aneb jiné ženy mléko s olejem pí.

Jaspis kámen ven vyhání.

Myru ztlučenou u víně píti.

Ženu po porodu vyčistiti

Lněné semeno tlučené v dobrém víně vařiti a píti.

Které ženě dítě před časem schází

Raka živého ztlouci a v dobrém víně ženě dáti vypiti.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).