[Snář sedm planét, muzejní tisk]

Praha: Mikuláš Konáč z Hodiškova, 1516. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 25 F 12, 1r–12v. Editor Hořejší, Michal. Ediční poznámka
[1r]číslo strany rukopisu

Snář sedm planét

Kterú hodinu která panuje. Východ Slúnce a poledne v kolik hodin. Kdy platný neb neplatný sen. Cestu začíti. Dietě jaké bude. Nemocný zhojí li se. Krev púštěti kdy dob[ré]text doplněný editorem. Krádež vrátí li se etc.cizojazyčný text tuto najde[š]text doplněný editorem.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[1]popisek k obrázku: «Snové těm prospívají, ktož k ni…torzovité slovo*»; *poškozený text

[1v]číslo strany rukopisu

Předmluva na snář

Že snové nemalý přinášejí prospěch lidem, kteříž je sobě právě rozjímati umějí, to i svatá písma i jisté okazují kroniky. Neb co jest sen (ať odtud počnu) onoho Jozefa spravedlivého, jakož se Genesiscizojazyčný text pokládá, o klanění jakýchs snopú Slúnci, Měsíci a 11 hvězdám přinesl. Co také spoluvězňuo téhož Jozefa snové a co volové tlustí a suší faraonovi znamenávali, to každému známo jest[a]jest] gteſť. V knihách pak Ezdrášových 4. snové rozliční se pokládají. Strom také onen převelmi široký a do nebe vysoký, kterýž Nabochodonozor, král babilonský, (jakož Danieliscizojazyčný text 4 psáno) ve spání viděl, co v sobě tajného nesl, to jest týž král skutečně poznal, když hovadem sa, potom zase království navrácen byl. Koliko pak Daniel prorok snuo měl a koli[ko]text doplněný editorem jich jiným vykládal, též knihy oka[2r]číslo strany rukopisuzují. Ale židuo nechaje. Co snú oněch přeslavných tří králuo díš, kteříž odpověd vzali, aby se k Herodesovi tyranu nenavracovali. Též Jozefovi, kterýž ve snách napomenut, do Ejipta odšel. Ale abych každého obvláštně nevyčítal snu, vezmi před se Životy otcuo svatých, též do Pasionálu nahlédni a stěžkem který bez divného snu najdeš život položený. Kroniky prohlédni a nevěříš li jiným, Valeriovi Maximovi, kronikáři a výbornému, jistě věřiti musíš. Neb co jest Tiberia Atimia potkalo, že Jupiterova skrze sen rozkázaní zanedbal. Co také Augustovi císaři prospělo, když jest snu Artoria, lékaře svého, uposlechl. Hanibal snem k hubení vlaských zemí posilněn. Alexander veliký k pilnějšímu života ostříhaní ve snách napomenut. Cirus a Dionýs[ius]text doplněný editorem, kterací býti měli prvé, než se narod[ili]text doplněný editorem, snem oznámeni. Simonides po[eta]text doplněný editorem snem od utonutí zachován etc.cizojazyčný text

X
ajest] gteſť
1popisek k obrázku: «Snové těm prospívají, ktož k ni…torzovité slovo*»; *poškozený text
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 4 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).