Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[162r]číslo strany rukopisulože pisaného a rozkošného, když král nad králi svým odpočívaním posteli chudých lidí poctiti ráčil? Rozkošné děťátko, v jehož moci jest všecko, mimo hedvábné tvé lože tvrdú slámičku, ješto dobytek jie, k loži svému vzvolilo sobě, a ty postele sprostné nenávidíš! A tvá přielišná mladost, milý Jezukriste, od nepřátelských mečóv nebyla bezpečna. Neb ještě jsi u sladkých prsí své matky byl, když sě anděl zjevil Jozefovi ve sně a řka: Vstaň a vezmi dietě s matkú jeho a uteč do Ejipta; nebť Herodes bude hledati dietěte, aby jě zatratil! Od toho miesta, žádúcí Jezukriste, počal jsi trpěti. A netolik trpěl jsi ten nepokoj v svém dětinstvie, ale i smrt u malých dietkách, jichž mnoho tisícóv, ani ještě ssáchu, Herodesovo nemilosrdie zahubilo.

A když pominul věk dietěčstvie tvého, k naučení nám pokorný jsi příklad ostavil. Neb neseděl jsi v radě mezi pyšnými lidmi, ale mezi učenými u Písmě, tieže jich a poslúchaje, a jsa pán učenie všeho a múdrost samého Otce Boha. A také jsi nám příklad ostavil poslušenstvie, když jsi své matky, jsa ciesař všeho světa, pokorně byl poslušen. A když jsi již byl věku staršieho, vyšel jsi k spasení svého lidu jako obr silný, aby sběhl cěstú všeho našeho hubenstvie. A najprv aby sě svéj bratří ve všem roven učinil, když tvój sluha hřiešníky křtieše[eq]křtieše] krzyeſſe ku pokání, přistúpil jsi k němu jako hřiešník a křest od něho ráčils přijieti, jehož nikdy ižádná jiskra kteréhožkoli hřiechu nepoškvrnila. Pokrščen jsi, ale ne ty s’ učištěn vodami, ale vody jsú tebú posvěceny, aby pak skrze vody nás posvětil. Po svém pak křštění vedením Ducha svatého šel jsi na púšť, aby pústenníkového života také dal příklad. A na púšti přiebytek, puost dní čtyřdcát, protivnost hladu, po[162v]číslo strany rukopisukušenie

X
eqkřtieše] krzyeſſe
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).