Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<30v31r31v32r32v33r33v34r34v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

O mládencích.

Den mláďátek pamatujíc, ješto nevinně od nemilostivého krále smrt trpěly, abych nemlčal, ale řekl něco, ješto by mysl o tom v uklidě přemietala, chci najprvé řeč svatého Augustina mluviti, ješto j’ v kázaní jeho o hodu tomto. Tenť die: Dnes, bratřie milá, těch mláďátek den pamatujem, ješto jsú od nemilostivého krále Heroda zbita, jakož nám praví čtenie svaté. A protož s radostí vesel sě země, toliký rytieřóv nebeských vydavši počet. Aj, král jsa, nikdy by byl nemohl jim tak dobře učiniti kterúž koli pohodu tohoto světa, jako j’ jim dobře učinil svú ukrutností. Čím proti jim většie ukrutnosti nepřiezn povstala, tiem většie v nich božie milost ukázána. Blažený jsi, Betléme, ješto s’ takú ukrutnost strpěl zlého krále v tolik nevinných mláďátek zahubení, ež s’ v jeden čas stkvúcí zástup obětoval Hospodinu z boje, ješto j’ je potkal v jich mladosti. Podobně hod svatých mučenníkóv, jakož jsú s světa sešli, pamatujem; neb tato smrt blaženějie podala j’ jich k věčnému životu, nežli jsú je jich matery z svých životóv na tento svět porodily. A tyto pak ščastné dietky prvé dóstojnosti věčného života došly, nežli jsú poznaly zlý svět tento. Drahá smrt jiných mučenníkóv zaslúžila j’ chvály u vyznání pravdy, ale těchto chválu líbilo j’ sě Bohu jen v skonání proň ukázati. A tak skonánie, ješto j’ zdejšieho života hubenství konec učinilo, inhed v počátku jich dalo j’ jim počátek chvály, když jest je ukrutnost Herodova od materných prsí, any ssú ještě, odtrhla a na smrt dala. Ty dietky mohú květ slúti jiných mučenníkóv, ješto za obecné nevěry ještě jako v čas zimní vynikly jako kostela svatého prvnie kvietie, ješto j’ je inhed zarazil mráz ukrutné nemilosti. Protož zabitým pro Krista dietkám čest slušie vzdáti, nenie jich proč žalostiti; neb ten, ješto j’ příčina jich smrti, i jich odplaty.

Jiný pak biskup také v svém kázaní o mládencích die: Blaženi, ež jsú sě k mučennistvu zrodili, ale ne k světu. Blaženi, ež jsú bolest a práci v odpočinutie proměnili, a smutek a žalost v radost a v utěšenie.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).