Minyde, Matěj: Příběhy Poděbrad

Polabské muzeum (Poděbrady, Česko), sign. H 19.182, 57 f. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka
<<<<<26r26v27r27v28r28v29r29v30r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Velice zarmoutil se král, když vyslanci jeho, z Poděbrad se vracujíc, ouplnou té popravy přinesli zprávu. A poněvadž od Víta se skutečně dopídil pravdy, tedy hned dne 6., to jest 17., srpna vyjel do Hory Kutné, kamž také oba hejtmany, jak z Křivoklatu, tak také poděbradského, k soudu potáhl. A tak na druhý den, když všecky představené tu spatřil, kázal Vítu mluviti, což celé dva dni trvalo. A jsa o křivdě té i oklamání sebe samého zcela přesvědčen, poručil je dne třetího na skřipce jednoho po druhém, jakož i zpěváka Kmocha, táhnouti, nejposléze pak pana hejtmana poděbradského, poněvadž jej těžce oklamal. Z knížat svých v té tak veliké důležitosti nezpravil. Žádný z nich to tak přehrozné mučení nevydržel, všickni téměř životy ztratili. A poněvadž pak knížata v tom samém roku s králem na Poděbradech onen frejmark docela uzavřeli, tedy hned [r.]text doplněný editorem 1497. on Vladislav, jakožto již pán poděbradský, za času živobytí svého žádného více nevzal hejtmana, až zase za Ferdinanda III. [r.]text doplněný editorem 1526., to jest po 20 letech, nachází se pan Pavel Vlaský ze Sionu, hejtman na Poděbradech.

Založení kostela Panny Marie na Stínadlech.

Že hned ku konci té tak žalostné popravy déšť hojný na prozbu těch havířů spadl, bylo ovšem každému podivné, více pak ale zbudily pozornost všech zpytatelů na oné zkrvácené větvi urostlé žaludy, které se jen pouze na té jediné okázaly, na spůsob oděvu havířského, neb lépe říci celého bez hlavy havíře velmi patrně vypodobnily. To se doneslo ihned do Hory Kutné, Prahy a jiných dalekých měst, pročež jak Poděbradský tak i horníci nechali příběch

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).