[Mastičkář, rukopis drkolenský]

(Drkolná, Rakousko), sign. , 2 fol.; 2r–3v. Editor Stluka, Martin. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<2r2v3r3v>>10>>
Skrýt ediční aparát
[3v]číslo strany rukopisu

Medicus:cizojazyčný text

[245] Ruběne, sěm mi postav[q]postav] taw masti,

jednak přídú kupci z daleké vlasti.

Rubienus:cizojazyčný text

Jednak, mistře, budú,

až jich z této krósně dobudu.

Rubienus:cizojazyčný text

Prav to každý druh druhu,

[250] že k rozličnému neduhu,

k rúpóm, k nehtu, k rozličnéj pakosti

mohu spomoci túto mastí.

Rubienus ponit:cizojazyčný text

Totoť jest mast prvá drahá,

nemáť jie Viedeň ani Praha.

[255] Kteráž mužě žena jmá,

ješto[r]ješto] Geſto ge v noci nevstává,

kup u nás masti této,

budeš mieti lepší dvé to;

když svému muži málo pomažeš,

[260] kdy chceš, kokrhati jmu kážeš.

Totoť jest mast druhá,

v téjto masti stará vstúha.

Mělť sem s tú mastí mnoho prácě,

a vtlúkl sem v ni staré hácě,

[265] přičinich v ni kobylého mozku

a také přiložich prašivú kóžku.

Totě mast velmi čistá,

neníť lživá, ale jistá;

přilil sem k niej myšieho tuka,

[270] Pustrpalek v ni i prděl tluka.

A tať mast tu moc má,

kteráž ji baba právě zná,

když jie sobě k zubóm[s]zubóm] zubobom dobude,

hned i s mastí u všěch črtóv bude.

[275] Totoť jest mast z Míšně,

kúpil sem ji za tři bielé višně,

dělánať je z ščinomat,

Postrpalek ji dělal chodě srat.

Téjť masti nemóž nic býti rovno,

[280] takť je dráha, nestojíť za psie hovno.

Totoť jest mast čtvrtá,

ješto ženy mezi nohy vrtá;

a toť jest mast té moci,

kteráť sě jí pomaže ve dne neb v noci,

[285] dřiev než spadne prvá rosa,

zroste jiej břich výše nosa.

Tatoť jest mast z Náchoda,

vóniť má jako z mnichového záchoda,

k zimnici a k rúpóm velmi mocna,

[290] k hluchotě a k slepotě velmi zpomocna;

jakž by jie kto prvý u nás kúpil,

hnedť by jej črt do pekla i s mastí zlúpil.

Tatoť jest mast z Dobrušky,

kúpil sem ji za tři plané hrušky;

[295] kteráž panna pomaže své pušky,

zrostú jiej v ňádřiech kuželaté hrušky.

Pustrpalk:

Co chválíš masti lstivé

a mluvě řěči lživé.[8]pokračování textu se nedochovalo

X
qpostav] taw
rješto] Geſto ge
szubóm] zubobom
8pokračování textu se nedochovalo
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).