[Mastičkář, rukopis drkolenský]

(Drkolná, Rakousko), sign. , 2 fol.; 2r–3v. Editor Stluka, Martin. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<2r2v3r3v>>10>>
Skrýt ediční aparát
[3r]číslo strany rukopisu

Medicus:cizojazyčný text

Ruběne, kde je tvój Pustrpalek?

Rubienus:cizojazyčný text

[195] Nevědě, pane, kde je z kurvy šalek.

Rubienus:cizojazyčný text

Pustrpalk, Pustrpalk,

Pustrpalku, vo pys tucizojazyčný text?[7]wo bist du?

Pustrpalk dicat: be, Rubienus:cizojazyčný text

Teď dru starú babu za pizdu.

Rubienus:cizojazyčný text

Ach, Postrpalku, co pro tě ztraci,

[200] již tobě tvé služby ukráci.

Pustrpalk[k]Pustrpalk] Puſtrp:

Ba, milý Ruběne, čím sě sdáš,

že na mě toliko škřěkáš?

Známy tě, kterého s rodu,

však s biřicóv syn z Českého Brodu.

[205] Mně sě nemóžeš vrovnati,

ač mne chceš právě znamenati:

Méjť mateři dějí Havlicě,

tať je v Prazě všěch mnichóv svódnicě[l]svódnicě] ſwodn;

a má bratry oba,

[210] Šebek a také Koba,

tať sě v Prazě v rohoží tkáta

a potom cti dosti máta.

Rubienus:cizojazyčný text

By ty mój rod lépe znal,

dobrý by mi pokoj dal.

[215] Co sě chlubíš, chlapýši,

aneb tě túto palicí tkyši.

Pravíš mi o svém rodě,

a já to tak dobřě vědě:

Má tetka Jilka

[220] a druhá Milka,

těť sě po světu tkáta,

avšak po Prazě všěchny mnichy znáta[m]znáta] zn,

a má sestra Běta,

a druhá Květa

[225] podolkyť raky lovie,

ktož tam býval, tenť lép povie.

Proto mlč, nemúdré tele,

ať tebe mój kyj nezmele.

Pustrpalk[n]Pustrpalk] Puſtr:

Ruběne, milý pane mój,

[230] jáť sem věrný slúha tvój,

pusťva ten hněv s obú stranú,

služva lépe svému pánu.

Rubienus:cizojazyčný text

Tako, milý Pustrpalku,

neučini nad tobú jednoho kvaltu,

[235] sěďvě a natlucvě masti,

jednak budú hosté z daleké vlasti.

Et c…:cizojazyčný text

Straka na stracě přěletěla řěku,

maso bez kosti provrtělo dievku

okolo turnejě, hoho,

[240] i vrazi sě mezi nohy to mnoho.

Pustrpalk[o]Pustrpalk] Puſtrp:

Ba, mistře, kak tato mast dobřě vonie[p]vonie] von

a jako samé hovno konie.

Rubienus:cizojazyčný text

Mistře, již sem tuto mast tlúkl dosti,

až mě bolejí mé všě kosti.

X
kPustrpalk] Puſtrp
lsvódnicě] ſwodn
mznáta] zn
nPustrpalk] Puſtr
oPustrpalk] Puſtrp
pvonie] von
7wo bist du?
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).