[Mastičkář, rukopis drkolenský]

(Drkolná, Rakousko), sign. , 2 fol.; 2r–3v. Editor Stluka, Martin. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<2r2v3r3v>>10>>
Skrýt ediční aparát
[2r]číslo strany rukopisu

[1]předchozí text schází; verše jsou číslovány podle edice J. Máchala, Staročeské skladby dramatické původu liturgického, Praha, Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 1908 Viz, bychom něco utěžěli

a svých peněz přispořili.

Rubienus dicat:cizojazyčný text

[105] Mistře, chceš li, ať bych slúžil,

abych[a]Abych] Abychọ toho dobrým užil,

přěj mi někakého panošě,

aby nosil po mně košě.

Medicus dicat:cizojazyčný text

Tohoť chci rád přieti,

[110] dobuď sobě, kterého móžeš mieti,

bychom od ňeho neměli strastí,

by nám nepokradl našich mastí.

Rubienus:cizojazyčný text

Jest li tu který otrok,

rychlý, brzký jako klopot,

[115] ješto by chtěl[b]chtěl] chytyel věrně slúžiti,

chtěl bych jej prhy nakrmiti.

Pustrpalk[c]Pustrpalk] Puſtrp:

Teď, pane, já k tobě běžím,

a svój peniez s věrú těžím,

umiem krásti a svoditi,

[120] do školy krásné[d]krásné] kraſnye panie voditi;

hodímť já sě dobřě tobě,

prošiť, přijmi mě spieše k sobě.

Rubienus:cizojazyčný text

Vítaj, milé pachole,

za je tobě bratr Popele?

[125] Podoben si k ňemu, to věz,

neb máš jistý kozí palcieř.

A podoben s k ňemu kčicí,

ale jsi okruhlú, osličí lící.

Chceš li se mnú trh sdieti,

[130] pověz, co chceš ode mne vzieti?

Budeš po mně posteli mésti

a v téjto mošně pušky […]text doplněný editorem[2]nečitelný text

Pověz mi, kak ti dějí[e]dějí] dye y,

ať tuto s tebú ihned sději[f]sději] ſ ygy.

Pustrpalk:

[135] Pane, mně dějí Pustrpalk,

jáť sem velmi veliký šalk;

chceš mi odplatu dáti,

chciť slúžiti, že mi nebudeš děkovati.

Rubienus:cizojazyčný text

Pustrpalku, dámť hacný pás,

[140] a dvě onuci ode mne máš

a k tomu blchu jednookú,

tiem zaplaci službu tvú.

Pustrpalk[g]Pustrpalk] Puſtrpa:

Toť učiním, pane, pro tě,

a přidaj mi někaké kotě.

Rubienus:cizojazyčný text

[145] Sěď, Pustrpalku, u mého pána,

střěha jeho a jeho kráma,

a vezmi tento koš k sobě,

ažť sě vráci opět k […]text doplněný editorem[3]nečitelný text

X
aAbych] Abychọ
bchtěl] chytyel
cPustrpalk] Puſtrp
dkrásné] kraſnye
edějí] dye y
fsději] ſ ygy
gPustrpalk] Puſtrpa
1předchozí text schází; verše jsou číslovány podle edice J. Máchala, Staročeské skladby dramatické původu liturgického, Praha, Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 1908
2nečitelný text
3nečitelný text
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 22 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).