[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[260r]číslo strany rukopisujědie neb hryzú. Také ktož jie hryzú, žádost k jedení přivodí.

Anisium dulcecizojazyčný text

Anýz jest, také kmín sladký slóve, jest horek a suchý na třetiem vstupni. Vyhoní mokrosti přielišné a přivodí moč a pot a spomáhá vodnému teleti a žiezen uhašuje. A spomáhá[k]spomáhá] ſpomaho mokrostem tekúcím z[l]z] a dělohy, latíně slóve matrixcizojazyčný text, a přivodí mléko ženám a zbuzuje smilstvo a oči čistí.

Sempervivacizojazyčný text

Barvienek[11]grafém „v“ je zapsán s tzv. horní dominantou a je velmi podobný grafému „b“, jemuž jiní netřesk řiekají, jest studen na třetiem vstupni. Ktož jej vaří s vínem a s bobrovým strojem a pí, vnitřní dnu vyžene. Také ktož miezku její s octem miesto flastru přiloží, spomáhá proti přielišnému horku játr i každého úda. Také miezka jejie s olejem ruoževým spomocna jest spálenině vodú neb ohněm. Také miezka jejie s uolejem róževým a voda jejie přiložená k čelu, k hrtanu neb k židovinám stavuje krev v chřiepí. Také kořen jejie vařen s kořenem volového jazyka, a s toho flastr udělajě, přiložiti na bolest a na dnu. Také ktož u víně jej vaří a na čtítrobu[m]čtítrobu] czitrowu pie, všecky neštovice a nežity vnitř obměkčí a vyžene. Také ktož jej s octem vaří a jím prašivú hlavu horce myje, mocně hlavu čistí.

Abrotanumcizojazyčný text

Brotan neb dřevěnka[n]dřevěnka] drzewenka[12]v rukopise zapsáno „drzewenka“, avšak pravděpodobně se jedná spíše o písařův zvláštní grafický úzus než o ztrátu jotace po retnici neb božie dřévce jest kořen šlechtilý a vonný, horký a suchý na třetiem stupni. Ktož jej vaří u víně a pie, spomocno jest štkavce a zadržení čmýry, latíně slóve menstrorumcizojazyčný text, ženám a hlísty umoří. A když kto pie brotan nebo hlavu zmyje a olejem zmaže, spomáhá studeným nemocem, jakožto závratu v hlavě. A ktož jej s olejem stluče, zimnici[o]zimnici] zimniczie [z]text doplněný editorem studenosti nedá jeho třiesti. A když kto stele jej neb kúření[13]pravděpodobnější by byl zápis „kurzenie“,neboť monoftongizace ie>í ještě nemá v textu reflexi; místo digrafu „ie“ je však často zapisováno pouze „i“ jím učiní, zažene všecky jedovaté

X
kspomáhá] ſpomaho
lz] a
mčtítrobu] czitrowu
ndřevěnka] drzewenka
ozimnici] zimniczie
11grafém „v“ je zapsán s tzv. horní dominantou a je velmi podobný grafému „b“
12v rukopise zapsáno „drzewenka“, avšak pravděpodobně se jedná spíše o písařův zvláštní grafický úzus než o ztrátu jotace po retnici
13pravděpodobnější by byl zápis „kurzenie“,neboť monoftongizace ie>í ještě nemá v textu reflexi; místo digrafu „ie“ je však často zapisováno pouze „i“
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).