[Řád korunování krále českého a královny, rukopis B]

Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. 581, 65r–92r. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[69v]číslo strany rukopisuuslyš nás.

Aby pokoj a smířenie nám dal, tebe prosíme, uslyš nás.

Aby odpuštěnie všech hřiechuov dal jemu, tebe prosíme[78]prosíme: p, uslyš[79]uslyš: v nás[80]nás: n.

Arcibiskup die toto: Aby tohoto sluhu tvého v tvé spravedlnosti, milosti a svatosti zachovati ráčil, tebe prosíme, uslyš[81]uslyš: v nás[82]nás: n.

Aby tohoto sluhu tvého N. králem vzvoliti ráčil, tebe[83]tebe: t prosíme[84]prosíme: p, uslyš[85]uslyš: v nás.

Aby jeho požehnati a povýšiti ráčil, tebe[86]tebe: t prosíme[87]prosíme: p, uslyš[88]uslyš: v nás[89]nás: n.

Aby jeho na ciesařstvie povýšenie dovésti ráčil, tebe[90]tebe: t prosíme[91]prosíme: p, uslyš[92]uslyš: v nás[93]nás: n.

Synu boží, tebe prosíme, uslyš[94]uslyš: v nás[95]nás: n.

Beránku boží, jenž snímáš hřiechy světa, odpusť jemu, hospodine.

Beránku boží, [jenž snímáš hřiechy světa,]text doplněný editorem uslyš[96]uslyš: uſ jeho[97]jeho: ge, hospodine[98]hospodine: hoſ.

Beránku boží, [jenž snímáš hřiechy světa,]text doplněný editorem smiluj se nad námi.

Kriste, uslyš nás.

Kyrieleison.cizojazyčný text

Kristeleison.cizojazyčný text

Kyrieleison.cizojazyčný text

Otče náš.

Responsio:cizojazyčný text I neuvoď nás.

Versus:cizojazyčný text Ukaž nám, hospodine, milosrdenstvie tvé.

Responsio:cizojazyčný text A spasenie tvé daj nám.

Versus:cizojazyčný text Hospodine, uslyš modlitbu mú.

Responsio:cizojazyčný text A volánie mé k tobě přiď.

Hospodin s vámi.

Responsio:cizojazyčný text I s duchem tvým.

Počínají se modlitby: Bože, jenž lidu tvému svú mocí [70r]číslo strany rukopisuradíš a milostí panuješ, daj tomuto sluze tvému duch múdrosti s opravováním kázni, aby tobě se vším srdcem nábožen v královstvie zpravování ostal vždycky statečen a tvým darem za jeho časuov bezpečenstvie cierkve zpraveno bylo a v tichosti náboženstvie křesťanské ostalo, aby v dobrých skutciech trvaje, do věčného královstvie tebú vuodcí mohl přijíti. Skrze Krista hospodina. Amen.

Modlitba: Požehnaj, hospodine, tohoto krále našeho N., jenž všechna královstvie uskrovuješ od věku; a takým jeho požehnáním oslav, aby Davidova požehnánie a povýšenie držal žezlo, a oslaven jsa, v jeho ihned byl nalezen zaslúžení. Daj jemu tvým nadšením s krotkostí tak zpravovati lid, jakožtos Šalomúnovi dal tvé obdržeti královstvie pokojné, aby tobě vždycky s strachem byl poddán a tobě rytěřoval s pokojem. Buď tvým štítem zasloněn s svými pány, a všudy tvú milostí vítězem buď. Ucti

X
78prosíme: p
79uslyš: v
80nás: n
81uslyš: v
82nás: n
83tebe: t
84prosíme: p
85uslyš: v
86tebe: t
87prosíme: p
88uslyš: v
89nás: n
90tebe: t
91prosíme: p
92uslyš: v
93nás: n
94uslyš: v
95nás: n
96uslyš: uſ
97jeho: ge
98hospodine: hoſ
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 22 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).