[Řád korunování krále českého a královny, rukopis B]

Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. 581, 65r–92r. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[92r]číslo strany rukopisukterýžto posadil v rukú, zdráv učiň, hospodine, a požehnaj dědictví tvému a vládni jimi a pozdvihni jich až na věky.

Potom, k stolici jda, die: Hospodin chuda činí a vzbohacuje, ponižuje i povyšuje. Vzkřešuje od země pracného a z bláta vyvodí chudého; aby jej posadil s kniežaty a stolici chvály držel. A chvály božie držely jú stežeje země a uložil na nich svět. Nohy svatých svých zachová a nemilostiví ve tmách skrčie se, neb v síle své mocen bude muž. Hospodina budú se báti protivníci jeho a nad nimi bude zvučeti v nebesiech. Hospodin súditi bude kraje[117]opisovačský omyl místo: krále země a dá vladenie králi svému a povýší rohu mazaného svého.

Po oblečení die tento žalm: Hospodine, v moci tvé uzdravuje se král a na spasiteli tvém veselí se náramně.

Než má li býti súd, před žalmem: Proč sú se vzrydali národové, má řéci: Blažený muž, jenž neodstúpil po radě nemilostivých. Amen.

X
117opisovačský omyl místo: krále
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 22 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).