Hus, Jan: Provázek třípramenný z víry, lásky, naděje…

Praha: Had, Jan, 1545. Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. 36 B 20, A1r–D2v (14 fol.). Editor Gromovová, Marie. Ediční poznámka
<<<<<A4vA4rA3vA1vA1r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah
[A1r]číslo strany rukopisu

Provázek třípramenný z víry, lásky, naděje, kteréhož se má každý křesťan držeti, kdo chce do věčného blahoslavenství přijíti. Složený od poctivého svaté paměti mistra Jana z Husince léta 1412.

Vytištěn léta 1545.

Žalm 144. Osříháť Pán všecky, kdož jej milují. A všecky hříšníky rozptýlí.

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).