Žaltář wittenberský

Evangelisches Predigerseminar (Lutherstadt Wittenberg, Německo), sign. VI A 6, ff. 1r–262r. Editoři Kunertová, Helena, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[3r]číslo strany rukopisuproti mně. Ps3,3 Mnozí pravie duši méj: „Nenie spasenie jemu u bozě jeho.“ Ps3,4 Ale ty, hospodine, přijimatel mój si, slávo má, a vzvyšuješ[22]vzvyšuješ] exaltans lat. hlavu mú. Ps3,5 Hlasem mým k hospodinu vzvolach i uslyšě mě s hory svaté své. Ps3,6 Jáz[23]Jáz] na okrajijinou rukou připsáno sem spal i zespal sem sě i vstal sem, nebo hospodin přijal mě. Ps3,7 Nevzbojím sě tisúcóv lidí obklíčených mne. Vstaň, hospodine, spasena mě učiň, bože mój! Ps3,8 Nebo ty udeřils všickny, protivujíce sě mně [3v]číslo strany rukopisubez viny, zuby jsi hřiešníkovy zetřěl. Ps3,9 Hospodinovo jest spasenie a nad ľudem tvým žehnánie[24]žehnánie] zehnananye rkp. tvé.

Ps4,1[25]verš nepřeložen Ps4,2 Když povolách, uslyšal mě bóh pravedlnosti mé, v smutcě rozprostřěl si mě. Smiluj sě[26]sě] nadepsáno jinou rukou nade mnú i uslyš modlitvu mú. Ps4,3 Synové ľudščí, dokud[27]dokud] na okraji jinou rukou připsáno ste těžkého[28]těžkého] jinou rukou připsána nečitelná polská glosa sirdcě? I co milujete jěšuti a hledáte lžě? Ps4,4 A vězte, žeti[29]žeti] původně zety rkp., y radováno, na okraji jinou rukou připsáno ezte jest[30]jest] nadepsáno jinou rukou udivil[31]udivil] jinou rukou připsáno polsky wydumał (?) hospodin svatého svého, hospodin uslyšal[32]uslyšal] exaudiet lat., exaudivit var. mě, když vzvolaji k ňemu. Ps4,5 Hněváte sě a neroďte hřěšiti, což řiekáte v sirdcích svých, a[33]a] navíc oproti lat., + et var. na [4r]číslo strany rukopisuložích svých žělejte. Ps4,6 Ofěrujte ofěru pravedlnosti a úfáte[34]úfáte] úfa<j>te Vintr 1986 v hospodina. Mnozí řiekajú: „Kto pokázal nám dobré?“ Ps4,7 Znamenána jest na nás světlost obličějě tvého, hospodine, dal si veselé v sirdci mém. Ps4,8 Ot plodu žitného[35]žitného] na okraji jinou rukou připsáno vel obilného, vinného a olejového svého[36]svého] připsáno na okraji jinou rukou rozmnoženi sú. Ps4,9[37]V] U Vintr 1986 pokoji u mém[38]u mém] in idipsum lat., srov. sobě v samém BiblDrážď budu spáti i otpočinu, Ps4,10 nebo ty, hospodine, u vláščí[39]u vláščí] vláščí Vintr 1986 naději postavil si mě.

Ps5,1[40]verš nepřeložen Ps5,2 Slova má ušima přijmi, hospodine, rozoměj volánie mé. Ps5,3 Přichyl sě k hlasu modlitvy mé, králi mój a bože mój!

X
22vzvyšuješ] exaltans lat.
23Jáz] na okrajijinou rukou připsáno sem
24žehnánie] zehnananye rkp.
25verš nepřeložen
26sě] nadepsáno jinou rukou
27dokud] na okraji jinou rukou připsáno ste
28těžkého] jinou rukou připsána nečitelná polská glosa
29žeti] původně zety rkp., y radováno, na okraji jinou rukou připsáno ezte
30jest] nadepsáno jinou rukou
31udivil] jinou rukou připsáno polsky wydumał (?)
32uslyšal] exaudiet lat., exaudivit var.
33a] navíc oproti lat., + et var.
34úfáte] úfa<j>te Vintr 1986
35žitného] na okraji jinou rukou připsáno vel obilného
36svého] připsáno na okraji jinou rukou
37V] U Vintr 1986
38u mém] in idipsum lat., srov. sobě v samém BiblDrážď
39u vláščí] vláščí Vintr 1986
40verš nepřeložen
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).