Nový zákon muzejní mladší, Lukášovo evangelium

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. I D 13, ff. 53r–89r. Editoři Čermák, Jan (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Hlaváčová Svobodová, Andrea (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

<<<10<53r53v54r54v55r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[53r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupce

Počíná se Lukáš evanjelista

Prvá kapitola

L1,1 […]text doplněný editorem[1]…] verš nepřeložen L1,2 […]text doplněný editorem[2]…] verš nepřeložen L1,3 […]text doplněný editorem[3]…] verš nepřeložen L1,4 […]text doplněný editorem[4]…] verš nepřeložen

L1,5 Byl jest za dnóv Herodesa, krále židovského, kněz jeden jménem Zachariáš z třiedy Abiášovy a manželka jeho ze dcer Aaronových a jméno jejie Alžběta. L1,6 I byla sta oba spravedlivá před bohem, chodiece ve všech přikázaních a spravedlnostech páně bez žaloby. L1,7 A neměla sta syna, protože Alžběta byla neplodná a oba sta byla se sstarala ve dnech svých. [b]označení sloupceL1,8 I stalo se jest, když Zachariáš[5]Zachariáš] navíc oproti lat., + Zacharias var. požíval kněžstvie v řádu třiedy své před bohem, L1,9 vedlé obyčeje kněžstvie losem všel jest[6]všel jest] exiit lat., aby položil zápal, všed do chrámu páně. L1,10 A všecko množstvie lidu bylo vně čině modlitby v hodinu zápalu. L1,11 I ukázal se jest jemu anděl páně, stoje na pravé straně oltáře zápalu. L1,12 I uzřev jej[7]jej] navíc oproti lat. Zachariáš, zamútil se jest a bázen spadla na něho. L1,13 I vece k němu anděl: „Neboj se, Zachariáši, neboť jest uslyšána modlitba tvá a Alžběta, manželka tvá, porodíť tobě syna a nazóveš jméno jeho Jan. L1,14 I budeť tobě radost a veselé a mnozí z jeho narozenie budú se radovati, L1,15 neboť bude veliký před pánem a vína a opojného nápoje nebudeť píti a duchem svatým budeť naplněn ještě v břiše matky své L1,16 a mnohé z synóv israhelských obrátí ku pánu bohu jich. L1,17 A onť předejde před ním v du[53v]číslo strany rukopisuchu

X
1…] verš nepřeložen
2…] verš nepřeložen
3…] verš nepřeložen
4…] verš nepřeložen
5Zachariáš] navíc oproti lat., + Zacharias var.
6všel jest] exiit lat.
7jej] navíc oproti lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).