Pasovský zlomek žaltáře

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII J 17/16, 2 ff. Editor Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

<<<10<1r1v2r2v>>10>>
Skrýt ediční aparát
[1v]číslo strany rukopisu

Ps19,1[24]verš nepřeložen Ps19,2 Uslyš tě hospodin v den smutka, ostřěz tě jmě božie Jákob. Ps19,3 Pošli tobě pomoc ot svatého a ot Sion obraň tě. Ps19,4 Pamětiv buď všie oběti tvé a ofěra tvá obizna bude[25]bude] fiat lat.. Ps19,5 Daj tobě podlé sirdce tvého a všie rady tvé potvirď. Ps19,6 Radovati sě budem v spasenství tvém a ve jmě boha našeho oslaveni budem. Ps19,7 Napilň hospodin všěcky prosby tvé, již poznal sem, že spasena[26]spasena] ſpaſenu rkp. učinil hospodin mazaného svého. Uslyší jej z nebe svatého svého a[27]a] navíc oproti lat. u vládaních spasenie pravicě[28]pravicě] prawitye rkp. jeho. Ps19,8 Ti na voziech a ti na koních, ale my ve jmě hospodina boha našeho nazývati budem. Ps19,9 Oni zavázáni sú a padli sú, ale my vstali smy a zprostřěni smy. Ps19,10 Hospodine, spasena učiň krále a uslyš ny dne, kteréhož nazývati budem tě.

Ps20,1[29]verš nepřeložen Ps20,2 Hospodine, v cnosti[30]v cnosti] jinou rukou nadepsáno v moci tvé veseliti sě bude král a na spasenství tvém radovati sě bude náramně. Ps20,3 Žádost sirdce jeho dal si jemu a volí rtuov jeho nepřělstils jeho. Ps20,4 Nebo přědšels jej u požehnáních sladkosti, posadils na hlavě jeho korunu ot kamene drahého. Ps20,5 Život prosil ot tebe[31]tebe] + et lat., dals jemu prodlenie dňóv na věky a na věky věkuov. Ps20,6 Veliká jest chvála jeho v spasenství tvém, chválu a velikú okrasu vsadíš naň. Ps20,7 Nebo dáš jej u požehnánie na věky věkuov, obveselíš jej […]text doplněný editorem[32]…] in gaudio cum vultu tuo lat.

X
24verš nepřeložen
25bude] fiat lat.
26spasena] ſpaſenu rkp.
27a] navíc oproti lat.
28pravicě] prawitye rkp.
29verš nepřeložen
30v cnosti] jinou rukou nadepsáno v moci
31tebe] + et lat.
32…] in gaudio cum vultu tuo lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).