Pasovský zlomek žaltáře

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII J 17/16, 2 ff. Editor Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

<<<10<1r1v2r2v>>10>>
Skrýt ediční aparát

[2v]číslo strany rukopisupovodni přěbyti kažuje a sěde hospodin král na věky. Ps28,11 Hospodin cnosti ľudu svému dá, hospodin požehná ľudu svému v pokoji.

Ps29,1[53]verš nepřeložen Ps29,2 Povýším tebe, hospodine, nebos přijal mě, anižs posladil nepřátel mých nad mě. Ps29,3 Hospodine bože mój, volal sem k tobě a uzdravils mě. Ps29,4 Hospodine, vyvedils ot pekla duši mú, spasena[54]spasena] ſpaſenu rkp. učinils mě ot stupujících do jezera[55]jezera] gizera rkp.. Ps29,5 Slavte hospodinu, světí jeho, a zpoviedajte sě paměti svatosti jeho. Ps29,6 Nebo hněv v nenávisti jeho a život u vóli jeho. K večeru přěbude pláč a k jitřniem veselé. Ps29,7 Ale jáz pověděl sem v uobizenství svém: „Nehnú mnú na věky.“ Ps29,8 Hospodine, u vóli tvé dals okrasě mé cnost. Otvrátils tvář svú ote mne a učinil sem[56]sem] ſ…m rkp. sě smuten. Ps29,9 K tobě, hospodine, volati budu a k bohu mému[57]mému] meho rkp. modliti sě budu: Ps29,10 „Který užitek ve kirvi mé, když mi jest sníti u potvoru? I[58]I] navíc oproti lat. zali zpoviedati sě bude tobě popel aneb zvěstovati bude pravdu tvú?“ Ps29,11 Uslyšal hospodin i smiloval sě jest nade mnú, hospodin[59]hospodin] hoſpod… rkp. učinil sě jest pomocník mój. Ps29,12 Proměnils pláč[60]pláč] pl… rkp. mój u veselé mně, okrušils[61]okrušils] okr…ſſils rkp. měch mój […]text doplněný editorem[62]…] et lat. obklíčils[63]obklíčils] ob…ils rkp. mě radoscí[64]radoscí] radoſ…y rkp. Ps29,13 a zpievati bude[65]a zpievati bude] ut cantet lat. tobě chvála má[66]má] + et lat., bych nebyl zamúcen. Hospodine bože mój, na věky[67]na věky] n… …i rkp. zpoviedati sě budu tobě.

X
53verš nepřeložen
54spasena] ſpaſenu rkp.
55jezera] gizera rkp.
56sem] ſ…m rkp.
57mému] meho rkp.
58I] navíc oproti lat.
59hospodin] hoſpod… rkp.
60pláč] pl… rkp.
61okrušils] okr…ſſils rkp.
62…] et lat.
63obklíčils] ob…ils rkp.
64radoscí] radoſ…y rkp.
65a zpievati bude] ut cantet lat.
66má] + et lat.
67na věky] n… …i rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).